Show simple item record

Optimalization of indirect resistance heating

dc.contributor.advisorLázničková, Ilonacs
dc.contributor.authorHavránek, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:16:57Z
dc.date.available2019-05-17T14:16:57Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHAVRÁNEK, M. Optimalizace nepřímého odporového ohřevu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other21241cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15090
dc.description.abstractNepřímý odporový ohřev je jedním z mnoha způsobů jak ohřívat (tavit) vsázku. Používá se především v metalurgii pro tavení měkkých kovů. Principiálně vychází z přímého odporového ohřevu (Jouleova zákona). U nepřímého odporového ohřevu je energie sdílena vsázce z topného elementu, kde tepelná energie vzniká přímým odporovým ohřevem. Teoretická část bakalářské práce (první tři kapitoly) je zaměřena na vznik tepelné energie a na možnosti sdílení této energie. Čtvrtá kapitola je věnována možnosti využití nepřímého odporového ohřevu v praxi. V páté kapitole je proveden nejjednodušší obecný návrh a konkrétní výpočet kelímkové pece pro tavení hliníku. V této kapitole je také část věnovaná účinnosti navržené pece a možnosti optimalizace ohřevu u zařízení s nepřímým odporovým ohřevem. V závěru jsou shrnuty vstupní a vypočítané parametry námi navržené kelímkové pece. Dále pak srovnání navržené pece s pecí běžně dostupnou na českém trhu a význam optimalizace ohřevu u zařízení s nepřímým odporovým ohřevem.cs
dc.description.abstractThe indirect resistance heating is one of many ways of heating a melting charge. It is used in metallurgy, mostly for melting of soft metals. Its principle is a direct resistance heating in correspondence with the Joule´s law. The principle of indirect resistance heating is in generating of thermal energy in heating element and heat transferring this heat into the melting charge. The theoretical part of this Bachelor Work (the first three chapters) is focused to thermal energy generation and possibility of thermal transmittance. The fourth chapter is devoted to possibility of utilizing of the indirect heating in praxis. The simplest general design and calculation of a pot-type furnace for aluminium melting is done in the fifth chapter. There is a part in this chapter, which deals with the effectivity of the designed pot-type furnace and possibility of heating optimalization in case when indirect heating system is used. The input and calculated parameters of our designed furnace are summed up in the conclusion. There is also comparison of the designed furnace and a furnace readily available on the Czech market and stress on importance of optimalization of heating at indirect heating systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnepřímý odporový ohřevcs
dc.subjectsdílení teplacs
dc.subjectJouleho zákoncs
dc.subjectkelímková peccs
dc.subjectspirálacs
dc.subjectvsázkacs
dc.subjectoptimalizace ohřevucs
dc.subjectnávrh pececs
dc.subjectIndirect Resistance Heatingen
dc.subjectHeat Transferen
dc.subjectJoule´s Lawen
dc.subjectPot-Type Furnaceen
dc.subjectHeating Coilen
dc.subjectMelting Chargeen
dc.subjectHeating Optimalizationen
dc.subjectFurnace Designen
dc.titleOptimalizace nepřímého odporového ohřevucs
dc.title.alternativeOptimalization of indirect resistance heatingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:17cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid21241en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:05:35en
sync.item.modts2020.03.30 21:52:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBok, Jaromírcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent plynule odprezentoval svoji bakalářskou práci. Po přečtení s posudky vedoucího a opnonenta odpovídal na otázky. Odpovídal na otázky: Jaký je rozdíl mezi 1- fázovým a 3-fáz. výkonem. Jaké bylo kritérium optimalizace navržené pece? Jeho snahou bylo odpovědět na vše.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record