Show simple item record

Operational Possibilities of Fire Rescue Units for Decontamination of Persons

dc.contributor.advisorValášek, Rudolfcs
dc.contributor.authorSvoboda, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:01Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:01Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSVOBODA, P. Operační možnosti jednotek požární ochrany při dekontaminaci osob. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other28307cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15115
dc.description.abstractV této práci se zabývám historickým vývojem dekontaminace u jednotek požární ochrany až po současnou dobu. Popisuje způsoby kontaminace osob a metody jejich dekontaminace včetně dekontaminačních látek a směsí, které lze v současné době u jednotek požární ochrany použít. Popisuje současnou taktiku zásahu u jednotek požární ochrany na zásah spojený s únikem nebezpečné látky se zaměřením na dekontaminaci. Současně předkládá způsob plošného pokrytí a uvádí druhy jednotek požární ochrany a jejich předurčení. V rámci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územního odboru Brno popisuje jednotlivé požární stanice a jejich vybavení pro dekontaminaci osob. Závěrem práce je provedeno vyhodnocení operačních možností jednotek vzhledem k dekontaminaci osob s ohledem na jejich početní stav.cs
dc.description.abstractIn this work I discuss about the historical development of the decontamination of units of the fire protection till the present time. It describes ways of contamination of individuals and methods of their decontamination, including decontaminating substances and mixtures that may be currently used at fire brigade units. Also describes the current tactics of intervention of fire brigade units and intervention associated with the release of hazardous substances with the focus on decontamination. Moreover it submits a way of surface coverage and indicates the type of fire brigades and their predestination. In the interface of The Fire Rescue Service of region of Southern Moravia, Regional Department of Brno it describes individual fire stations and their equipment for decontamination of people. In conclusion of this work is an evaluation of operational options of units due to the decontamination of individuals with regard to their manpower.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKontaminacecs
dc.subjectdekontaminacecs
dc.subjectdekontaminační činidlacs
dc.subjectjednotky požární ochranycs
dc.subjectHasičský záchranný sbor ČRcs
dc.subjectmimořádná událost.cs
dc.subjectContaminationen
dc.subjectdecontaminationen
dc.subjectdecontamination agentsen
dc.subjectfire fighting unitsen
dc.subjectthe Fire Rescue Brigade of the Czech Republicen
dc.subjectincident.en
dc.titleOperační možnosti jednotek požární ochrany při dekontaminaci osob.cs
dc.title.alternativeOperational Possibilities of Fire Rescue Units for Decontamination of Personsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:07cs
thesis.disciplineKrizové řízení a ochrana obyvatelstvacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid28307en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:06:36en
sync.item.modts2019.05.19 00:12:16en
dc.contributor.refereeBuřík, Richardcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record