Show simple item record

Advanced technology project of valve body

dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorŠtábl, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:04:33Z
dc.date.available2019-05-17T06:04:33Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠTÁBL, M. Návrh progresivní technologie výroby tělesa šoupátka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other36896cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15379
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem progresivní technologie výroby součásti těleso šoupátka typu S43. Jedná se o vysokotlakou armaturu pro klasickou energetiku. V práci je popsáno konstrukční řešení šoupátka, materiál tělesa šoupátka a jeho obrobitelnost. Po provedeném rozboru stávající výrobní technologie je proveden návrh nové výrobní technologie pro tuto součást. Vše je řešeno s ohledem na možnosti firmy Armaturka Vranová Lhota. V závěru práce je uvedeno technicko – ekonomické zhodnocení stávající a navržené výrobní technologie.cs
dc.description.abstractThis diploma work is dealing with the progressive production technology proposal of the valve body type S43 components. This is the high-pressure valve for the classical power supply. Here in the work is described the structural design of the valves, the material of the valve body and its machinability. Following an analysis of the existing production technology is the new production technology proposal for this part. All is designed with regards to the business possibilities of the Armaturka Vranová Lhota company. In conclusion of the work is presented the technical economic evaluation of both the existing and the proposed manufacturing technology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŠoupátkocs
dc.subjectvýrobní technologiecs
dc.subjecttechnologie obráběnícs
dc.subjectobráběcí strojcs
dc.subjectřezný nástrojcs
dc.subjectřezné podmínky.cs
dc.subjectSlide-valveen
dc.subjectproduction technologyen
dc.subjectmachiningen
dc.subjectmachine toolen
dc.subjectcutting toolen
dc.subjectcutting conditions.en
dc.titleNávrh progresivní technologie výroby tělesa šoupátkacs
dc.title.alternativeAdvanced technology project of valve bodyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-21cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:30cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid36896en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:49:38en
sync.item.modts2020.04.01 04:06:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZemčík, Oskarcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Jak jste zvolil kazetový vyvrtávací nástroj s VBD pro danou operaci? Otázka 2: Hodinová sazba obráběcího stroje byla 3000 Kč/hod ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record