Show simple item record

Stress analysis of rotor packet of synchronic generator

dc.contributor.advisorPetruška, Jindřichcs
dc.contributor.authorBureš, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:08:16Z
dc.date.available2019-04-03T22:08:16Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationBUREŠ, J. Deformačně napěťová analýza rotorového svazku synchronního generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other13364cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15388
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zjištění rozložení napětí a deformace v plechách rotoro-vého svazku a v kritických místech opěrných tyčí synchronního generátoru. Počítány a vzá-jemně porovnány jsou výsledky výpočtu analytického, numerického s využitím 2D modelu a numerického s využitím 3D modelu ve třech variantách (s tyčemi obdélníkového průřezu, kruhového průřezu a s horním zaoblením). Při výpočtu je uvažován vliv teplotní roztažnosti, odstředivé síly, přesahu svazku na hří-deli a osového předpětí ve šroubovém spoji. Ke tvorbě modelu geometrie a numerickému výpočtu je použito programu ANSYS 11.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with distribution stress and strain of sheets metal of rotor packet and in critical locations of supporting bars of synchronous generator. These variants are calculated and one another comparison of analytic calculation results, numeric calculation of 2D model and numeric calculation of 3D model in three vriants ( with bars of rectangle section, circular section, with upper radius). The calculation include influence of thermal expansion, centrifugal force, interference of the packet on the shaft and prestress in the axial direction of bolt. To creation of geometric model and numerical calculation is used program ANSYS 11.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSynchronní generátorcs
dc.subjectvinutí generátorucs
dc.subjectdeformační a napěťová analýzacs
dc.subjectMKP.cs
dc.subjectSynchronos generatoren
dc.subjectgenerator windingen
dc.subjectsrtain and stress anylysisen
dc.subjectFEM.en
dc.titleDeformačně napěťová analýza rotorového svazku synchronního generátorucs
dc.title.alternativeStress analysis of rotor packet of synchronic generatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-18cs
dcterms.modified2008-06-18-12:33:17cs
thesis.disciplineAplikovaná mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid13364en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:05:27en
sync.item.modts2019.05.18 11:52:13en
dc.contributor.refereeHoufek, Lubomírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record