Show simple item record

Excitation and Detection of Plasmon Polaritons

dc.contributor.advisorKalousek, Radekcs
dc.contributor.authorŠustr, Liborcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:32:29Z
dc.date.available2018-10-21T20:32:29Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠUSTR, L. Buzení a detekce plazmonových polaritonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other13318cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15403
dc.description.abstractDiplomová práce je věnována problematice buzení a detekce povrchových plazmonových polaritonů viditelným světlem. Nejdříve jsou připomenuty základní pojmy jako vlnění, elektromagnetická vlna, světlo na rozhraní a optické vlastnosti kovů. Nejsou zde provedeny důkazy, ale jen naznačení s odkazy na literaturu. Pomocí těchto pojmů ukážeme na existenci povrchových plazmonových polaritonů. Po seznámení s jejich vlastnostmi budou zřejmé důvody k zavedení speciálních excitačních a detekčních metod. Z nich jsou popsány zejména buzení povrchových plazmonových polaritonů hranolem, periodickou mřížkou a mikroskopem SNOM. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány počítačovým simulacím a experimentům spojeným s těmito metodami. Tím se čtenáři naskytne možnost ověření teoretických poznatků z předchozích kapitol. Výsledky simulací doplní výklad k buzení hranolem a periodickou mřížkou a srovnají se s výsledky experimentu, kterým je buzení povrchových plazmonových polaritonů periodickou mřížkou na povrchu hliníku.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is aimed to excitation and detection of surface plasmon polaritons by visible light. First of all, we will briefly remind some basic principles like waves, electromagnetic wave, light on the interface and optical properties of metals. By using these principles we show presence of surface plasmon polaritons states. After the explanation of their properties there will be clearly visible reasons for aplications of the special excitationand detection methods. We will describe especially the prism coupling, periodic grating coupling and SNOM. Two last sections deal with computer simulations and experiments related to these methods. This means we can exemplify some knowledge presented in previous chapters. Results of simulations are compared with the experiment where we study the excitations of surface plasmon polaritons by periodic grating on aluminium surface.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplazmonikacs
dc.subjectpovrchové plazmonové polaritonycs
dc.subjectbuzení a detekcecs
dc.subjectperiodická mřížkacs
dc.subjectSNOMcs
dc.subjectFDTDcs
dc.subjectpočítačové simulacecs
dc.subjectplasmonicsen
dc.subjectsurface plasmon polaritonsen
dc.subjectexcitation and detectionen
dc.subjectperiodic gratingen
dc.subjectSNOMen
dc.subjectFDTDen
dc.subjectcomputer simulationsen
dc.titleBuzení a detekce plazmonových polaritonůcs
dc.title.alternativeExcitation and Detection of Plasmon Polaritonsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-06-10-16:20:00cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid13318en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:21:06en
sync.item.modts2021.11.12 16:03:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSchmidt, Eduardcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record