Now showing items 1-13 of 13

 • Ekonomické srovnání metodických postupů oprav střešních plášťů 

  Kervitcer, Marek; Janda, Lukáš; Tichomirov, Vladimír; Bečkovský, David (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  V příspěvku se autoři zaměřují na ekonomické zhodnocení nákladů na stavební úpravy plochých střech. Ekonomické zhodnocení popisují na dvou metodických postupech. Konkrétně v příspěvku srovnávají standardní metodu, zahrnující ...
 • Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFoS Brno 2019 

  Kohoutek, Jiří; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  Ve dnech 24.–25. ledna 2019 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně konal již 28. ročník Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2019). Konference byla pořádána za podpory ÚSI VUT v Brně ...
 • Nové předpisy (16. 8. 2018 – 7. 2. 2019) 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
 • Nové standardy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratořích 

  Skřehot, Petr A.; Skřehotová, Marcela (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  V letech 2015 až 2017 nastala řada legislativních změn vztahujících se k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratořích, a to nejen těch, kde se nakládá chemickými látkami, ale také těch, kde se pracuje ...
 • Obhajoby doktorských disertací na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  Ve dnech 26. října 2018 a 10. ledna 2019 proběhly obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství. Plné texty prací je možné nalézt na https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace.
 • Posouzení napadení objektu plísněmi 

  Ilona Kukletová, Pavel Buchta (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  V současné době se stále častěji setkáváme s problémem plísní, které kolonizují povrchy staveb, a to jak vnitřní, tak vnější. Hlavním důvodem těchto problémů je změna životního stylu a s tím související způsob užívání a ...
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 12. 2018 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
 • Přehled konferencí 2019 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
 • Případová studie vlivu stáří vozidel na zranění cestujících 

  Mikulec, Roman; Dvořáková, Pavlína (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  Článek poukazuje na pokroky v automobilovém průmyslu a rozdíly v konstrukci a vybavenosti starých a nových vozidel. Při dopravní nehodě představuje struktura karoserie vozidla důležitou součást pasivní bezpečnosti, která ...
 • Specifikace znalecké činnosti v oboru koroze a ochrana proti korozi 

  Kreislová, Kateřina; Kalabisová, Eva; Geiplová, Hana (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  Obor koroze a ochrana proti korozi je relativně široký a týká se celé řady národohospodářských odvětví, v nichž se uplatňují kovové materiály. Odborníci musí mít dobré vzdělání a znalosti jak z oboru chemie, tak i stavebnictví ...
 • Vývoj cen nemovitostí od nabídky do uskutečnění transakce 

  Opálková, Tereza; Cupal, Martin (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  Článek se zabývá sledováním nabídkových cen až do realizace tržní transakce jako ukazatele efektivity trhu. Tento mikroekonomický výzkum by měl určovat jak cenové rozdíly mezi nabídkovými a realizovanými cenami, tak i dobu ...
 • Za Ing. Pavlem Krejčířem 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
 • Zákon o znalcích prošel Poslaneckou sněmovnou 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  V příspěvku je shrnut současný stav projednávání vládního návrhu nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech v Parlamentu ČR ke konci března 2019.