Show simple item record

Cyber Serurity as a Part of Cyberspace of Modern Knowledge Society

dc.contributor.authorDvořák, Jiří
dc.contributor.authorKonečný, Jiří
dc.contributor.authorJanková, Martina
dc.date.accessioned2019-04-09T06:20:56Z
dc.date.available2019-04-09T06:20:56Z
dc.date.issued2017-12cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2017. vol. 28, č. 2-3, s. 111-115. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/156775
dc.description.abstractV příspěvku jsou stručně uvedeny některé vybrané možnosti kybernetické bezpečnosti z pohledu systémové integrace útoků a obrany. Vše především z nového pohledu aktuálního kyberprostoru uvedeného v Kybernetickém zákonu a aplikacích Agentury pro kybernetickou bezpečnost a také spolupracujících podniků v této oblasti. Cílem příspěvku je především upozornit odborníky na nepochopení veřejnosti v oblasti modelování moderního řízení systémů a sdělování informace v živých a neživých organismech. Dále na možné a nové užití kybernetického prostoru při modelování kybernetických útoků a vytváření modelových variant obrany objektů. Moderním přístupem je vyjádření prostorů systémově vymezených aktivit. V tomto příspěvku je to možnost další identifikace kybernetických útoků v sektoru daném kyberprostorem. Dále tvorby odolných a později inteligentních prostředků aplikované bezpečnostní kybernetiky.cs
dc.description.abstractThe paper briefly mentions some selected options of cyber security from the perspective of system integration of attacks and defence. Everything primarily from a new perspective of current cyberspace mentioned in Cyber law and applications of Agency for cyber security and also cooperating companies in this field. This paper aims primarily to draw experts’ attention to the public misunderstanding in field of modelling modern management systems of information communicating in living and non-living organisms. Furthermore, to possible and new use of cyberspace for modelling cyber attacks and creating model variants of objects’ defence. Modern approach is the expression of space systemically defined activities. In this paper, it is possibility of further identification of cyber attacks in a sector given by cyberspace. Also, the creation of durable and later on intelligent means of applied safety cybernetics.en
dc.formattextcs
dc.format.extent111-115cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectaplikovaná kybernetikacs
dc.subjectmodelování systémůcs
dc.subjectkybernetické útokycs
dc.subjectkyberprostorcs
dc.subjectrizikové řízenícs
dc.subjectsoudní inženýrstvícs
dc.subjectapplied cyberneticsen
dc.subjectsystems modelingen
dc.subjectcyber attacksen
dc.subjectcyberspaceen
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectforensic engineeringen
dc.titleKybernetická bezpečnost jako součást kyberprostoru moderní znalostní společnostics
dc.title.alternativeCyber Serurity as a Part of Cyberspace of Modern Knowledge Societyen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue2-3cs
dc.coverage.volume28cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record