Show simple item record

Experimentální pozorování přestupu tepla mezi horkým vzduchem a válcem

dc.contributor.authorZahradník, Radekcs
dc.contributor.authorBoháček, Jancs
dc.contributor.authorKotrbáček, Petrcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:02:42Z
dc.date.available2020-08-04T11:02:42Z
dc.date.issued2012-04-16cs
dc.identifier.citationEPJ Web of Conferences. 2012, vol. 25, issue 4, p. 01102-p.1-01102-p.6.en
dc.identifier.issn2100-014Xcs
dc.identifier.other93210cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/156795
dc.description.abstractA variety of experimental measurements were performed to clarify the influence of air pressure and distance from a nozzle outlet on the heat transfer intensity between a cylinder's surface and the hot air flowing around the cylinder ,which is placed in a rectangular air channel. The surface temperatures of five different surface points and air temperatures are recorded during each experiment. The heat transfer coefficient is calculated from the following recorded parameters: air temperature, calculated surface temperature, and heat flux. The surface temperature and the heat flux are obtained from finite element analyses using ANSYS. The boundary conditions for these analyses are taken from the temperature history records. Three different values of air pressures and distances are tested. The distribution of the heat transfer coefficient around the cylindrical surface is determined for these testing conditions. Results are presented in the form of graphs.en
dc.description.abstractByla provedena sada experimentů s cílem objasnit vliv tlaku vzduchu a vzdáleností ústí trysky na intenzitu přenosu tepla mezi proudícím horkým vzduchem a válcem, který je umístěn v obdélníkovém vzduchovém kanále. Během těchto experimentů byla zaznamenána povrchová teplota válce v 5 místech. Součinitel přestupu tepla je vypočítávám z těchto zaznamenaného parametru teplota vzduchu a dopočítané povrchové teploty a tepelného toku. Povrchové teploty a tepelný tok jsou získány z analýzy metodou konečných prvků ze systému ANSYS. Okrajové podmínky pro výpočet jsou převzaty ze záznamů experimentů. Testovány byly 3 různé tlaky a 3 různé vzdálenosti. Distribuce součinitele přestupu tepla jsou stanoveny pro všechny kombinace těchto podmínek. Výsledky jsou prezentovány formou grafů.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent01102-p.1-01102-p.6cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherEDP SCIENCEScs
dc.relation.ispartofEPJ Web of Conferencescs
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20122501102cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 2.0 Genericcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/2.0/cs
dc.subjectsoučinitel přenosu tepla
dc.subjectANSYS
dc.subjectHTC distribuce
dc.subjectválec
dc.subjectproud horký vzduch
dc.subjectheat transfer coefficient; ANSYSen
dc.subjectHTC distributionen
dc.subjectcylinderen
dc.subjecthot air flowen
dc.titleExperimental investigation of heat transfer between hot air nozzle flow and cylinderen
dc.title.alternativeExperimentální pozorování přestupu tepla mezi horkým vzduchem a válcemcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Laboratoř přenosu tepla a prouděnícs
sync.item.dbidVAV-93210en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:02:42en
sync.item.modts2020.08.04 12:17:48en
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume25cs
dc.identifier.doi10.1051/epjconf/20122501102cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2100-014X/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 2.0 Generic