Show simple item record

Calculation of Con-rod Stress in Multi-Body System

dc.contributor.advisorDundálek, Radimcs
dc.contributor.authorMalinský, Marekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:08:46Z
dc.date.available2019-05-17T05:08:46Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMALINSKÝ, M. Namáhání ojnice v multi-body systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other26352cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15736
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vytvořením metodiky pro výpočet namáhání ojnice spalovacího motoru v MBS softwaru. Samotná práce je rozdělena do několik etap, a to krátké rešerše soudobých ojnic, modelování ojnice za využití Pro/E, metodiky přípravy konečněprvkového modelu ojnice a modální analýzy v softwaru ANSYS, vytvoření šablony virtuálního spalovacího motoru s poddajnou ojnicí a provedení samotné pevnostní analýzy v softwaru ADAMS/Engine. Toto téma je náročné na kombinaci a využití hned několika výpočetních softwarů. Práce poskytuje přehled možností, postupů a metodiku vlastního řešení namáhání ojnice, která slouží pro objasnění a zpřehlednění dané problematiky.cs
dc.description.abstractThe aim of my thesis is to create a procedure for the calculation of con rod stress in MBS Software. The thesis contains several parts, i.e. a short research of contemporary con rods, con rod modelling with the use of Pro/E, methodics of the finite-element con rod model preparation and model analysis in ANSYS Software, creating of virtual combustion engine template with flexible con rod and carrying out a strain hardening analysis in ADAM/Engine software. The theme of my thesis is quite demanding in the combination and the use of several computer software programmes. The thesis offers a survey of possibilities, procedures and methodics of con rod stress solutions that help to clarify the matter.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectADAMScs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectklikové ústrojícs
dc.subjectojnicecs
dc.subjectADAMSen
dc.subjectANSYSen
dc.subjectcrankshaft mechanismen
dc.subjectcon-roden
dc.titleNamáhání ojnice v multi-body systémucs
dc.title.alternativeCalculation of Con-rod Stress in Multi-Body Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-16cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:25cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid26352en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:12:14en
sync.item.modts2021.11.12 22:29:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRamík, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Beroun, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Hinner (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record