Show simple item record

Safety Study of Refuelling Station

dc.contributor.advisorBabinec, Františekcs
dc.contributor.authorŠimková, Markétacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:08:12Z
dc.date.available2019-04-03T22:08:12Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠIMKOVÁ, M. Posouzení bezpečnosti čerpací stanice pohonných hmot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other13216cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16070
dc.description.abstractPosouzení bezpečnosti čerpací stanice pohonných hmot. Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUT FSI v Brně. Tato diplomová práce se zabývá kvantitativním oceněním míry rizika, které pro obyvatelstvo, zvířata a životní prostředí představuje skladování, přeprava a manipulace s různými pohonnými hmotami na čerpací stanici v dané lokalitě. A vliv dalších průmyslových objektů v přilehlém okolí této stanice. Podrobněji je zde popsána metoda indexu požáru a výbuchu F&E Index (Dow´s Fire and Explosion Index), metoda Selekce zdrojů rizika závažné havárie (Guidelines for Quantitative Risk Assessment) a analýza způsobů a důsledků poruch, metodou FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).cs
dc.description.abstractSafety study of refuelling station. Diploma thesis, Institute of Metrology and Quality Assurance Testing, Brno University of Technology. This Diploma thesis deal with quantitative risk assessment of exposure. It means for population, animals and environment stocking, transport and manipulation with vairous fuel at refuelling station in particular area and influence of other industrial effects in close area of this refuelling station. There is more specified a Method of Dow´s fire and explosion Index, method of Guidelines for Quantitative Risk Assessment and method FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHořlavá látkacs
dc.subjectIndex požáru a výbuchu F&E Indexcs
dc.subjectSelekce zdrojů rizika závažné haváriecs
dc.subjectAnalýza způsobů a důsledků poruch – metoda FMEAcs
dc.subjectFlammable Substanceen
dc.subjectDow´s Fire and Explosion Indexen
dc.subjectGuidelines for Quantitative Risk Assessmenten
dc.subjectFailure Mode and Effect Analysisen
dc.titlePosouzení bezpečnosti čerpací stanice pohonných hmotcs
dc.title.alternativeSafety Study of Refuelling Stationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-06-12-08:57:19cs
thesis.disciplineŘízení jakostics
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav metrologie a zkušebnictvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid13216en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:51:47en
sync.item.modts2020.03.31 17:50:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTabas, Marekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Jaroslav Rajlich (předseda) doc. Ing. Leoš Bumbálek, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Marek Mitáček (člen) prof. Ing. František Babinec, CSc. (člen) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. Ing. Vasilij Teš, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record