Show simple item record

Competitive Intelligence

dc.contributor.advisorBartes, Františekcs
dc.contributor.authorMikuš, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:03:46Z
dc.date.available2019-04-04T01:03:46Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMIKUŠ, O. Competitive Intelligence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other36826cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16161
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá aplikací konkurenčního zpravodajství, v dnešní době stále častěji využívané pro podporu rozhodovacího procesu. Základním předpokladem je správný sběr dat a jeho důkladná anlýza. Vyhodnocené informace dávají ucelený pohled v podobě analýzy konkurence. Takto nabyté znalosti o konkurenci jsou důležité pro strategické rozhodování společnosti. Nejprve jsou popsány teoretické předpoklady pro sběr informací včetně etických kodexů. Identifikovány jsou i moderní zdroje informací. Popsány jsou metody a přístupy řešení konkurenčního zpravodajství. Dále jsou popsány konkurenční strategie. Vytvořen je návrh aplikace competitive inteligence do společnosti. Jsou popsány jednotlivé možnosti dalšího působení a zhodnoceny možnosti spolupráce s vybranými odběrately. Práce popisuje konkurenční výhody a hodnotí výhody nasazení competitive inteligence do podnikové praxe. Na závěr je vytvořeno doporučení pro management společnosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the practical use of competitive intelligence, a method increasingly used to support decision making nowadays. The essential key principle is based on collection of precise data and their thourough analysis. The obtained information gives a comprehensive overview of the competitor analysis. The acquired knowledge of the competition is important for company's strategic decision-making processes. At the beginning the thesis gives a theoretical background on different means of data collecting including the ethic kodex. Folowing is the identification of the modern sources of information. Further, various methods and approaches of competitive intelligence are described. And the theoretical background on competitive strategies and their impact on the market wraps up the theoretical part of the thesis. The method is applied to create departmet of competitive inteligence for the company. Then the various options for further go to market activities are described and the scope of cooperation with selected customers is evaluted. The thesis describes the competitive intelligence advantages and the possible ways of aplications for the competitive strategy. At the end, the recommendations for the management of the company are summed up.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCompetitive intelligencecs
dc.subjectkonkurenční zpravodajstvícs
dc.subjectzískávání informacícs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectkonkurenční strategiecs
dc.subjectanalýza trhucs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectpřidaná hodnotacs
dc.subjectCompetitive intelligenceen
dc.subjectdata miningen
dc.subjectcompetitoren
dc.subjectcompetitive strategyen
dc.subjectmarket analysisen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectvalue adden
dc.titleCompetitive Intelligencecs
dc.title.alternativeCompetitive Intelligenceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2011-06-17-13:00:12cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid36826en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:00:22en
sync.item.modts2019.05.18 18:01:38en
dc.contributor.refereeKarásek, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record