Show simple item record

Tetris 3D - made of array LED diode

dc.contributor.advisorŠebela, Radekcs
dc.contributor.authorPaták, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:00Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:00Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPATÁK, P. Tetris 3D - vytvořený pomocí matic z LED diod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other30994cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16164
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem zařízení, na kterém je moţné hrát hru tetris v prostorovém provedení. Jako zobrazovací jednotku vyuţívá 3D LED displej – kvádr, uvnitř kterého jsou umístěny LED diody. Rozebírá moţnosti zapojení s ohledem na co nejmenší počet ovládacích vývodů. Zabývá se rovněţ jeho mechanickou konstrukcí. Pohyb kostek ve hře je ovládán náklonem zařízení, je zde popsán způsob měření náklonu. V práci jsou dále podrobně rozebrány moţnosti připojení mikrokontroléru k displeji. Uvedeno je tu jejich porovnání a výběr pouţitého řešení včetně výběru mikrokontroléru. Popsána je také struktura řídícího softwaru.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with suggestion of device for playing tetris game in 3D. There is used 3D LED display – the ashlar where the LED are situated in its volume. Thesis describes possibilities of display connection with a view to minimal number of control pins. It also describes display mechanical construction. Motion of blocks in the game is controled by tilt of device, thesis describes way of tilt measuring. It also decribes in details possibilities of connection of the microcontroller and the display, comparison of connection ways, sellection of one of these solution and sellection of the microcontroller. There is also noted the structure of control software.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHracs
dc.subjecttetriscs
dc.subject3D LED displejcs
dc.subjectnákloncs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectGameen
dc.subjecttetrisen
dc.subject3D LED displayen
dc.subjecttilten
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.titleTetris 3D - vytvořený pomocí matic z LED diodcs
dc.title.alternativeTetris 3D - made of array LED diodeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:19cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid30994en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:58:27en
sync.item.modts2021.11.12 11:01:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePust, Radimcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (člen) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komics
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record