Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorŽižlavský, Ondřejcs
dc.contributor.authorMatyášová, Miroslavacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:43:12Z
dc.date.available2016-06-10cs
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMATYÁŠOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other36828cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16168
dc.description.abstractPředmět diplomové práce je zaměřen na posouzení finanční situace konkrétní společnosti v letech 2005 až 2009 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní úsek se zabývá formulováním teoretických poznatků. Druhá část využívá těchto poznatků pro výpočet jednotlivých finančních ukazatelů. Nedílnou součástí práce jsou i návrhy na možná zlepšení současné hospodářské situace společnosti v budoucích letech.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is focused on the examination of the financial situation of a particular company in the period from 2005 to 2009 with the use of selected financial analysis indicators. This work is divided into two parts. The first part deals with formulating theoretical observations. The second part makes use of these statements for calculating individual financial ratios. Improvement suggestions of company‘s economic situation in the future are also included in this work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectrozdílové ukazatelecs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectprovozní ukazatelecs
dc.subjectAltmanův indexcs
dc.subjectIndex IN05cs
dc.subjectSWOT analýza.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjecthorizontal and vertical analysisen
dc.subjectdifferential ratiosen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectactivityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectoperating indicatorsen
dc.subjectAltman indexen
dc.subjectIndex IN05en
dc.subjectSWOT analysis.en
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-10cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:17cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid36828en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:00:23en
sync.item.modts2019.05.18 11:41:16en
dc.contributor.refereeBureš, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record