Show simple item record

Vibration monitoring from rolling bearing

dc.contributor.advisorŠtohl, Radekcs
dc.contributor.authorLangr, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:49Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:49Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationLANGR, P. Monitorování vibrací na valivých ložiscích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other38971cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16189
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o problematice měření a diagnostiky vibrací na valivých ložiscích. První část se soustředí na vysvětlení základních pojmů, definuje co jsou vibrace, ložiska a jak v důsledku poškození ložisek vibrace vznikají. Druhá část této bakalářské práce se zabývá diagnostikou vibrací z pohledu normy ČSN ISO 10816 a popisuje základní principy a pravidla, která je nutné podle této normy dodržet. Ve třetí části se práce zabývá seznámením s instrumentací firmy IFM electronic spol. s r. o. sloužícím pro diagnostiku vibrací. Poslední část je věnována návrhu a realizaci laboratorní úlohy sloužící k praktickému seznámení s problematikou vibrací valivých ložisek.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with problematics of vibration measurement and diagnosis of rolling bearings. The first part is focused on describing basic terms, defines what vibration and bearings are and how vibration occur as a result of ball bearing defects. The second part of this bachelor thesis deals with vibration diagnosis according to ČSN ISO 10816 standard and describes basic principles and rules, to comply with this standard. Third part of the thesis deals with instrumentation of IFM electronic company, used for vibration diagnosis. The last part is attended to design and realiyation of laboratory exercise, which is meant to familiarize with ball bearing vibration problematics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvibracecs
dc.subjectložiskocs
dc.subjectpoškozenícs
dc.subjectstavcs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectnormacs
dc.subjectISO 10816cs
dc.subjectvibrationen
dc.subjectbearingen
dc.subjectdamageen
dc.subjectstateen
dc.subjectdiagnosticsen
dc.subjectstandarden
dc.subjectISO 10816en
dc.titleMonitorování vibrací na valivých ložiscíchcs
dc.title.alternativeVibration monitoring from rolling bearingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:56cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid38971en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:05:58en
sync.item.modts2020.03.30 22:21:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKlusáček, Stanislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record