Show simple item record

Proposal of Reduction Product Quality Costs in Tafonco SpA

dc.contributor.advisorBartes, Františekcs
dc.contributor.authorKuchař, Romancs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:35:43Z
dc.date.available2018-10-21T19:35:43Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKUCHAŘ, R. Návrh na snížení nákladů na jakost výrobků v Tafonco a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other36846cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16234
dc.description.abstractDiplomová práce směřuje do oblasti řízení jakosti ve strojírenském podniku. Na základě podrobné analýzy současné situace identifikuje kritická místa zkoumané oblasti. Práce se podrobně zabývá modelem PAF, který je i předmětem praktické části. Obsahuje návrhy a změny vedoucí k odstranění nežádoucích stavů, které zajišťují vyšší transparentnost řízení nákladů na jakost výrobků. Součásti práce jsou teoretická východiska, která doplňují praktickou část a reprezentují soustavu poznatků řízení ekonomiky jakosti. Finanční zatížení a přínosy spojené s realizací změn jsou vyjádřeny pomocí kalkulace nákladů a očekávaných přínosů navrhovaných změn. V závěru práce jsou zmíněna témata, která by bylo vhodné v souvislosti s ekonomikou jakosti dále zpracovat.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is focused on the area of quality management in engineering copany. Based on a detailed analysis of the current situation, identifies the critical points of the investigated area. The thesis deals with the PAF model in greater detail which is also the subject of the practical part. It contains suggestions and changes, including the removal of undesired conditions that ensure greater transparency of quality costs management. Part of this work are theoretical bases to complement the practical part and represent the knowledge of quality management. Financial burdens and benefits associated with the implementation of the changes are expressed by using the calculation of costs and expected benefits of the proposed changes. Last part of this thesis, are mention topics that would be appropriate in connection with the economics of quality further processed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJakostcs
dc.subjectnáklady na jakostcs
dc.subjectsystém řízení jakostics
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectmanagement jakosti.cs
dc.subjectQualityen
dc.subjectquality costsen
dc.subjectsystem of qualityen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectpreventionen
dc.subjectquality management.en
dc.titleNávrh na snížení nákladů na jakost výrobků v Tafonco a.s.cs
dc.title.alternativeProposal of Reduction Product Quality Costs in Tafonco SpAen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:09cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid36846en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:00:25en
sync.item.modts2019.05.18 05:40:24en
dc.contributor.refereeKubalec, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record