Show simple item record

Comparison of Selected Methods of Valuation of Holiday Cottage-type Real Estate in the Locality of Vranov Reservoir

dc.contributor.advisorKlika, Pavelcs
dc.contributor.authorDufková, Markétacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:24:43Z
dc.date.available2019-11-27T20:24:43Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationDUFKOVÁ, M. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rekreační chata v lokalitě Vranovské přehrady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other36854cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16257
dc.description.abstractTato diplomová práce se v úvodu zabývá základními pojmy v oceňování nemovitostí, historií zvolené lokality a vysvětlením základních metod oceňování, které jsou následně použity v praktické části. Praktickou část tvoří popis a ocenění pěti rekreačních objektů s cílem srovnání vybraných způsobů ocenění, které jsou vhodné pro daný typ nemovitosti. Závěr práce se zabývá shrnutím zjištěných cen a statistickým vyhodnocením s následným zvolením nejvhodnější metody pro nemovitosti typu zahrádkářská chata v lokalitě Vranovské přehrady.cs
dc.description.abstractThis dissertation thesis focuses at the beginning on the basic terms in real estate appraisement, a history of chosen locality and an explanation of basic costing methods there were consequently used in a practical part of the thesis. The practical part consists of description and appraial of five recreational real estates and aims to compare chosen methods of costings that are suitable for given type of real estates. A final of the thesis summarizes the ascertained prices and deals with statictical evaluation with focus on choosing the most suitable method for garden cottage colony in Vranov dam locality.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOceňování nemovitostícs
dc.subjectnemovitostcs
dc.subjectrekreační chatacs
dc.subjectmetodycs
dc.subjectcenacs
dc.subjecthodnotacs
dc.subjectReal estate evaluationen
dc.subjectreal estateen
dc.subjectholiday cottageen
dc.subjectmethodsen
dc.subjectpriceen
dc.subjectvalueen
dc.titleSrovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rekreační chata v lokalitě Vranovské přehradycs
dc.title.alternativeComparison of Selected Methods of Valuation of Holiday Cottage-type Real Estate in the Locality of Vranov Reservoiren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.modified2011-08-05-10:45:06cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid36854en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:23:18en
sync.item.modts2021.11.12 21:06:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeUlverová, Michaelacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record