Show simple item record

Preparation of bioceramic materials for medical applications

dc.contributor.advisorPalou, Martincs
dc.contributor.authorDoboš, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:27:33Z
dc.date.available2019-04-04T05:27:33Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDOBOŠ, P. Příprava biokeramických materiálů pro medicínské aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other28588cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16302
dc.description.abstractCílem práce bylo připravit vzorky práškového hydroxyapatitu pomocí sol-gel a precipitační metody. Po syntéze byly prášky vylisovány a vypáleny při teplotách 500 °C, 800 °C a 1100 °C. Vzorky HAP byly podrobeny analýze FTIR, XRD, SEM. Výsledné měření poukazuje na velikost HAP částic v rozmezí mikro až nano rozměrů. Průměrná velikost dominantních zrn je v oblasti kolem 5 – 8 µm pokryté menšími částicemi o rozměru 1 µm. Byla sledována mikrostruktura materiálu a bioaktivita in vitro v simulovaném krevním roztoku po 4 týdnech. Bioaktivita byla ovlivněna teplotou výpalu, od které závisí mikrostruktura. Je zřejmé, že tloušťka vrstvy hydroxyapatitu na povrchu roste s teplotou výpalu.cs
dc.description.abstractThe aim of this work was to prepare hydroxyapatite powder by sol-gel and precipitation method. Then, the powders were pressed and sintered at 500 °C, 800 °C and 1100 °C. These samples of HAP were analyzed by FTIR, XRD, SEM methods. The microstructure measurement by SEM indicates that the size HAP particles varies from micro to nano meter. The average size of dominant particles is determined around 5 – 8 µm with surrounding fine particles of 1 µm size. The in vitro bioactivity of HAP samples was investigated by immersing them in Simulated Blood Fluid for 4 weeks. The work reports the result of mikrostructure analysis of samples after immersion. The bioactivity was influenced by the sintering temperature. It is evident, that the layer of the new hydroxyapatite phase formed during immersion on the surface of initial HAP samples changes with temperatures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHydroxyapatitcs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectbioaktivitacs
dc.subjectsol – gel a precipitační metodacs
dc.subjectHydroxyapatiteen
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjectbioactivityen
dc.subjectsol – gel and precipitation methoden
dc.titlePříprava biokeramických materiálů pro medicínské aplikacecs
dc.title.alternativePreparation of bioceramic materials for medical applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:02cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid28588en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:57:03en
sync.item.modts2021.11.12 19:02:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠoukal, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce jasně a správně. Výsledky experimentální práce diskutoval správně a v souladu se současnou úrovní znalostí v oblasti biomateriálů. Dotazy oponenta i členů komise zodpověděl správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record