Show simple item record

Verifikation of machine component strain

dc.contributor.advisorDrápela, Miloslavcs
dc.contributor.authorNovák, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:21:27Z
dc.date.available2019-11-27T20:21:27Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationNOVÁK, T. Verifikace deformace strojního dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other26442cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16308
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá srovnávací deformační analýzou součásti pomocí metody konečných prvků (MKP) a měření optickým systémem Pontos. Jako součást byl použit reflektor Volkswagenu Polo. Předmětem srovnání byly hodnoty výchylek optické clonky reflektoru při buzení náhodnými vibracemi popsanými výkonovou spektrální hustotou. V práci jsou popsány experimentální měření pro získání okrajových podmínek pomocí optických systémů. MKP byla aplikována prostřednictvím software ANSYS Workbench 12.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with a comparative analysis of strain of parts using finite element method (FEM) and measurement of the optical system Pontos. Part was used the reflector of Volkswagen Polo. The subject of comparing were the values of deviations optical shield of reflector which excitation random vibration described power spectral density. The thesis presented describes of experimental measurements to obtain the boundary conditions using optical systems. FEM analysis was performed using software ANSYS Workbench 12.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMetoda konečných prvků (MKP)cs
dc.subjectoptické měřící systémycs
dc.subjectdeformacecs
dc.subjectnáhodné vibracecs
dc.subjectFinal element method (FEM)en
dc.subjectoptical measurement systemsen
dc.subjectdeformationen
dc.subjectrandom vibrationen
dc.titleVerifikace deformace strojního dílucs
dc.title.alternativeVerifikation of machine component strainen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-24cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:15cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid26442en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:10:44en
sync.item.modts2020.05.22 12:09:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDočkal, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Anderle (člen) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) Ing. Oldřich Veselý (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Růžička, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record