Show simple item record

Generator for Ripple Rejection Measurement of Voltage Regulators

dc.contributor.advisorŠebesta, Jiřícs
dc.contributor.authorNekovář, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:01Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:01Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationNEKOVÁŘ, J. Generátor pro měření potlačení zvlnění napětových stabilizátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other30989cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16313
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je návrh kompletního zapojení, mechanického řešení a sestavení generátoru, který bude využíván společně s osciloskopem a milivoltmetrem s pásmovými propustmi k měření potlačení zvlnění napěťových stabilizátorů. Obvodové zapojení představuje výkonový napěťový generátor s nízkou výstupní impedancí. V jednotlivých kapitolách jsou popsány části generátoru včetně integrovaných měřicích přístrojů (ss. složka napětí, ef. hodnota střídavé složky napětí a kmitočet střídavé složky). U sestaveného generátoru byla ověřena funkčnost a následně byly změřeny jeho parametry. Z důvodu vylepšení vlastností čítače kmitočtu byly některé jeho původní obvodové části nahrazeny (hradlovací obvod, reset a rozšíření rozsahu).cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor’s thesis is the design of complete circuitry, mechanical solutions and build of generator, which will be use with osciloscope and millivoltmeter with pass-bands for measure the suppression of ripple voltage stabilizers. Circuit is power voltage generator with low output impedance. The individual chapters describe the generator including the integration of measuring instruments (DC voltage, effective AC voltage and frequency AC voltage). Functionality of the assembled generator was tested and subsequently the parameters was measured. Properties of frequency counter were improved replacing original circuit parts (gate circuit, reset and extension of range).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGenerátorcs
dc.subjectMěření napěťových stabilizátorůcs
dc.subjectPotlačení zvlnění napěťových stabilizátorůcs
dc.subjectVýkonový generátorcs
dc.subjectGeneratoren
dc.subjectMeasurement of voltage regulatorsen
dc.subjectPower generatoren
dc.subjectRipple rejection of voltage regulatorsen
dc.titleGenerátor pro měření potlačení zvlnění napětových stabilizátorůcs
dc.title.alternativeGenerator for Ripple Rejection Measurement of Voltage Regulatorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:18cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid30989en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:58:27en
sync.item.modts2021.11.12 10:56:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKubíček, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Luděk Závodný, Ph.D. (člen) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record