Show simple item record

Importance of contact tests of ecotoxicity

dc.contributor.advisorZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.contributor.authorModlitbová, Pavlínacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:35:23Z
dc.date.available2018-10-21T17:35:23Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMODLITBOVÁ, P. Význam kontaktních testů ekotoxicity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24300cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16318
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá kontaktními testy ekotoxicity a jejich významem pro testování pevných matric jako jsou odpady, kontaminované půdy aj. Ekotoxicita těchto materiálů je podle požadavků současné legislativy hodnocena pouze na základě výsledků získaných testováním jejich vodných výluhů. V práci je diskutována nutnost zařazení kontaktních testů ekotoxicity do povinné baterie testů pro pevné matrice, neboť stávající sada testů je relevantní pouze pro vodní ekosystém a neumožňuje dostatečnou predikci případných ekotoxikologických dopadů na ekosystém terestrický.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is dealing with an issue of contact tests of ecotoxicity and their importance for solid matrices testing as wastes, contaminated soil etc. According to the requierements of current legislative, ecotoxicity of these materials is evaluated only for results obtained with testing their water leach. Need of insertion ecotoxicity contact tests into mandatory set of tests is discussed in thesis, because current set of tests is relevant only for water ecosystem and does not support sufficient prediction for eventual ecotoxicologic impacts for terrestrial ecosystem.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectekotoxicitacs
dc.subjectkontaktní testycs
dc.subjectalternativní testycs
dc.subjectecotoxicityen
dc.subjectcontact testsen
dc.subjectalternative testsen
dc.titleVýznam kontaktních testů ekotoxicitycs
dc.title.alternativeImportance of contact tests of ecotoxicityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:04cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid24300en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 12:55:05en
sync.item.modts2021.11.22 12:12:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDoležalová Weissmannová, Helenacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record