Show simple item record

Study of gel electrolytes properties by MR methods

dc.contributor.advisorBartušek, Karelsk
dc.contributor.authorMrnka, Michalsk
dc.date.accessioned2019-04-04T05:46:41Z
dc.date.available2019-04-04T05:46:41Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMRNKA, M. Studium vlastností gelových elektrolytů metodami NMR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other30986cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16328
dc.description.abstractTeoretická časť práce sa zaoberá vysvetlením javu nukleárnej magnetickej rezonancie, relaxačných procesov v systéme jadrových spinov, základných techník merania relaxačných časov. Ďalej je v práci popísaná difúzia a metódy meranie difúznych koeficientov, vrátane metódy pre potlačenie statického gradientu v priebehu merania. Experimentálna časť práce popisuje prípravu vzoriek gélových elektrolytov a meranie relaxačných časov. Ako vodivostná zložka bola zvolená sodná soľ. Je vyhodnotená závislosť relaxačných časov na polymerizácií a na koncentrácií vodivostnej zložky v géloch.sk
dc.description.abstractTheoretical part of the work deals with explanation of nuclear magnetic resonance phenomenon, relaxation processes in system of nuclear spins, basic techniques for measurement of relaxation times. There are described diffusion and techniques for diffusion coefficient measurement including method for suppressing the background gradient. Experimental part describes preparation of gel electrolytes samples and measurement of relaxation times. Sodium salt was used as a conductive agent. There is interpreted dependence of relaxation times on polymerization times and on concentration of conductive agent in gels.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNMRsk
dc.subjectrelaxáciesk
dc.subjectrelaxačný čassk
dc.subjectdifúziask
dc.subjectdifúzny koeficientsk
dc.subjectgélové elektrolytysk
dc.subjectNMRen
dc.subjectrelaxationsen
dc.subjectrelaxation timeen
dc.subjectdiffusionen
dc.subjectdiffusion coefficienten
dc.subjectgel electrolytesen
dc.titleStudium vlastností gelových elektrolytů metodami NMRsk
dc.title.alternativeStudy of gel electrolytes properties by MR methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:19cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid30986en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:10:53en
sync.item.modts2020.03.31 21:57:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeGescheidtová, Evask
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (předseda) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc. (člen) Ing. Josef Vochyán, Ph.D. (člen) Ing. Petr Černý, Ph.D. (člen) Ing. Elena Cocherová, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent reprezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record