Show simple item record

Study of the main factors affecting quality in technological processes

dc.contributor.advisorČech, Jaroslavcs
dc.contributor.authorTalanda, Ivancs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:15:12Z
dc.date.available2019-05-17T12:15:12Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationTALANDA, I. Studium hlavních faktorů, které ovlivňují jakost u technologických procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29217cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16501
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je po teoretické stránce popsat problematiku pórovitosti odlitků z hliníkových slitin odlévaných metodou tlakového lití. V práci je blíže rozebrán vliv pórovitosti na mechanické vlastnosti odlitků. Teoretické závislosti byly ověřeny v experimentu, který je založený na nově naměřených datech a datech, která jsou převzata z diplomových prací a odborných článků studentů Vysokého učení technického v Brně. Vzorky pro experiment pochází z bloků motoru, které byly odlity tlakovým litím, případně na ně byla aplikována metoda lokálního dotlaku.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor’s thesis is to theoretically describe porosity problems of casts of aluminium alloys that are made via die casting technology. The thesis is focused on influence of porosity on mechanical properties of casts. Theoretical dependencies were verified in experiment, which is based on new measured data and data witch were taken from diploma theses and science articles written by other students of the University of Technology in Brno. The samples used in experiment come from engine blocks, which were made by technology of die casting or die casting with local squeeze casting.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPorezitacs
dc.subjectvysokotlaké litícs
dc.subjectlokální dotlakcs
dc.subjectmechanické vlastnostics
dc.subjectAlSi9Cu3.cs
dc.subjectPorosityen
dc.subjectdie castingen
dc.subjectlocal squeeze castingen
dc.subjectmechanical propertiesen
dc.subjectAlSi9Cu3.en
dc.titleStudium hlavních faktorů, které ovlivňují jakost u technologických procesůcs
dc.title.alternativeStudy of the main factors affecting quality in technological processesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-21cs
dcterms.modified2010-07-14-11:45:11cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid29217en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:03:13en
sync.item.modts2021.11.12 22:08:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNová, Ivacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Horáček, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) Ing. Martin Svadbík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Bouška (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record