Now showing items 1-1 of 5

  • Popkulturní podoba neošamanismu 

    Nesládková, Tereza
    Ústředním tématem mojí závěrečné diplomové práce je současná nenáboženská spiritualita. Zajímá mne souvztažnost obecné nálady v globalizované společnosti euroamerického světa a specifického způsobu zacházení se spiritualitou ...