Now showing items 1-1 of 5

  • Monografie 

    Drinková, Kristína
    Zámerom práce je grafické spracovanie monografickej publikácie Kateřiny Šedé. Poukazujem na spoluprácu dizajnéra, autora a kurátora, s mnohými aspektami, ktoré nás v procese tvorby ovplyvňujú a výsledok definujú. Tvorba ...