Now showing items 1-1 of 5

  • Médium pochybností 

    Pištorová, Petra
    Vo svojej textovej časti som sa snažila popísať charakter môjho projektu a vysvetliť na jednotlivých príkladoch akým spôsobom pracujem a čo je pre moju prácu dôležité. Popísala som moje východzie body a prepojenie jednotlivých ...