Now showing items 1-1 of 1

  • GENERATIVNÍ NÁBYTEK 

    Picek, Matěj
    Tato diplomová práce se zabývá základními principy fungování technologie generativního navrhování, metodou topologické optimalizace a hledáním jejich potenciálu s možnostmi aplikace v oblasti navrhování nábytku. Hlavním ...