Now showing items 1-1 of 1

  • Movement 

    Rišiaňová, Zuzana
    Diplomový projekt Move je jednoduchá 3D digitálna hra v žánrovej typológií platformových hier konkrétne atmosfericko-meditatívneho charakteru s prvkami walking simulátora z pohľadu tretej osoby (TPS). Jej interaktívny obsah ...