Now showing items 1-1 of 1

  • Len len 

    Sádecká, Lucia
    Len len je o procese. Koreniacom v environmentálnych otázkach a odrážajúci procesuálnosť vzniku umeleckého diela. Procese od výroby k produktu, od tradície k súčasnosti, od spomienky k skúsenosti, od rýchleho k pomalému, ...