Now showing items 1-1 of 1

  • Home-topia 

    Demovičová, Barbora
    Home—Topia je prebiehajúci výskumný a výstavný projekt, ktorý sa zameriava na súčasné formy migrácie, vykoreňovania a života medzi kultúrami. Home—Topia skúma pojem domov, pocit spolupatričnosti a jeho väzby na fyzický ...