Show simple item record

Application of PVD coatings for milling

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorMatuška, Martincs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:21:33Z
dc.date.available2019-11-27T20:21:33Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMATUŠKA, M. Aplikace PVD povlaků pro frézování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other26603cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16625
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o vlivu PVD povlaků na změnu trvanlivosti nástroje. Teoretická část se zabývá úpravami nástrojů před procesem povlakování. Na tuto část navazuje popis specifických vlastností deponovaných vrstev a jejich měření. Výčet a specifikace vybraných způsobů nanášení PVD povlaků a stručný popis výhod a nevýhod jednotlivých metod. Druhá část práce je soustředěna na experiment, ve kterém bylo měřeno silové zatížení nástroje, měnící se v závislosti na opotřebení. Byly srovnávány čtyři krátké frézy čtyřbřité, s povlakem i bez povlaku. Jednalo se o nástroje vyrobené z rychlořezné oceli konvenčním způsobem a práškovou metalurgií. Frézování probíhalo sousledně a nesousledně. Vyhodnocením výsledků experimentu bylo potvrzeno, že nástroje vyráběné práškovou metalurgií jsou efektivnější než klasické rychlořezné oceli.cs
dc.description.abstractThis dissertation treats of the influence of PVD coats to a change of tool lifetime. The theoretical part of the dissertation describes the adjustment of tools before the process of coating. Following part describes the specific properties of deposited layers of the coating and its measuring. There is also the enumeration and specification of selected ways of depositing PVD coats and brief description of its advantages and disadvantages. Second part of the dissertation is focused on an experiment with measuring of the tool force loading and its change depending to the tool wear. There are compared four short four-edged milling cutters with a coat and as well without it. Those tools were made of high speed steel by the conventional way and also by the powder metallurgy. Milling operation was done by down and up milling technique. The evaluation of the experimental results for powder metallurgy tools confirmed that these tools are advantageous compared to the standard high speed steel tools.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHSScs
dc.subjectfrézacs
dc.subjectPVDcs
dc.subjectpovlakovánícs
dc.subjecttrvanlivostcs
dc.subjectHSSen
dc.subjectmilling cutteren
dc.subjectPVDen
dc.subjectcoatingen
dc.subjectlifetimeen
dc.titleAplikace PVD povlaků pro frézovánícs
dc.title.alternativeApplication of PVD coatings for millingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:25cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid26603en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:10:47en
sync.item.modts2020.05.22 12:20:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSedlák, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)cs
but.defencePosouzení technologické výhodnosti zvolených metod. Metody zaoblování hran. Metody hodnocení povlaků. Princip elektronového mikroskopu. Student dotazy zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record