Show simple item record

Evaluation of the Business Financial Situation and its Securing by the Information System

dc.contributor.advisorŽižlavský, Ondřejcs
dc.contributor.authorRůžičková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:29:41Z
dc.date.available2019-05-17T11:29:41Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationRŮŽIČKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other36697cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16691
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy SLB, spol. s r.o. v letech 2006-2010. Podkladem pro vyhodnocení finanční situace se staly výsledky vybraných metod finanční analýzy, získané prostřednictvím nadefinovaných algoritmů vytvořených v prostředí Visual Basic. Na základě zjištěných skutečností jsou podány návrhy možných řešení, které mají vést k odstranění či eliminaci zjištěných problémů a k následnému zlepšení finanční situace firmy v budoucích letech.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis is focused on financial situation assessment of the company SLB, spol. s r.o. in the years 2006-2010. Evaluation of a financial situation proceeds from results of selected methods of the financial situation obtained from various algorithms created in Visual Basic environment. On the basis of found facts there are presented proposals, which should result in remove or elimination of found problems and the improvement of financial situation of the firm in the future years.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectRozdílové ukazatelecs
dc.subjectPoměrové ukazatelecs
dc.subjectUkazatelé soustavcs
dc.subjectUkazatele rentabilitycs
dc.subjectUkazatele likviditycs
dc.subjectUkazatele zadluženostics
dc.subjectProvozní ukazatelecs
dc.subjectAltmanův index finančního zdravícs
dc.subjectIndex IN 05cs
dc.subjectRozvahacs
dc.subjectVýkaz zisku a ztrátcs
dc.subjectVisual Basiccs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectDifferential indicatorsen
dc.subjectFinancial indicatorsen
dc.subjectRatio systemsen
dc.subjectProfitability ratiosen
dc.subjectLiquidity ratiosen
dc.subjectFinancial leverage ratiosen
dc.subjectOperating indicatoren
dc.subjectAltman Z-score Indexen
dc.subjectIN 05en
dc.subjectBalanceen
dc.subjectProfit and loss statementen
dc.subjectVisual Basicen
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémemcs
dc.title.alternativeEvaluation of the Business Financial Situation and its Securing by the Information Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-24cs
dcterms.modified2011-07-16-10:45:26cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid36697en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:57:22en
sync.item.modts2020.04.01 04:25:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHeger, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record