Show simple item record

Analysis of Economic Indicators Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorNovotná, Veronikask
dc.contributor.authorLališ, Romansk
dc.date.accessioned2018-10-21T17:20:12Z
dc.date.available2018-10-21T17:20:12Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationLALIŠ, R. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other52439cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16712
dc.description.abstractSeminárna práca sa zameriava na finančné ukazatele a ich analýzu pomocou štatistickej metódy, konkrétne časovej rady, vo vybranom podniku. V teoretickej časti budú popísané jednotlivé ukazatele, s ktorými sa bude ďalej pracovať, ako aj štatistické metódy na ne aplikované v praktickej časti. Praktická časť sa bude zameriavať na konkrétne získané výkazy, ich analýzu a následné aplikovanie spracovaných dát pomocou časovej rady na ďalšie obdobia. Budú vyhľadané problémové oblasti podniku a spracované riešenia.sk
dc.description.abstractSeminar work focuses on financial indicators and their analysis using statistical methods, specific time series, of the selected company. In the theoretical section we will describe the different indicators,with which we will continue to work with, as well as statistical methods applied to them in the practical part.The practical part will focus on obtained statements, their analysis and subsequent application of the processed data using time series for the next period. There will be searched business problems and solutions processed.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinančná analýzask
dc.subjectfinančné ukazatelesk
dc.subjectčasová radask
dc.subjectspracované dátask
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectprocessed dataen
dc.titleAnalýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metodsk
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Indicators Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-21cs
dcterms.modified2012-06-21-19:51:14cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid52439en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:01:08en
sync.item.modts2021.11.08 12:48:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠtěpánková, Vladěnask
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record