Show simple item record

Analysis of degradation mechanisms oligobutadienes

dc.contributor.advisorFrk, Martincs
dc.contributor.authorBaťa, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:10:20Z
dc.date.available2019-04-03T22:10:20Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBAŤA, D. Analýza degradačních mechanismů oligobutadiénů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other36674cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16736
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem vlastností kapalných oligobutadiénů ve střídavém elektrickém poli metodou dielektrické relaxační spektroskopie. Je prostudována současná problematika v oblasti diagnostiky polymerních a oligomerních materiálů v průběhu působení nejrůznějších degradačních činitelů a také možnosti zmírnění a potlačení těchto účinků. Stávající zařízení je modifikováno pro možnost sledování polymerních materiálů při působení nejrůznějších degradačních a provozních činitelů. Experimentálně jsou prošetřeny účinky klimatických činitelů, zejména UV záření a teploty na průběhy frekvenčních závislostí složek komplexní permitivity s ohledem na různé složení a délku polymerního řetězce.cs
dc.description.abstractThis work deals with the studies of liquid oligobutadiens properties in AC electric field by dielectric relaxation spectroscopy method. The current issue in the diagnosis of oligomeric and polymeric materials during the activity of various degradation factors and options of their alleviation and suppression was studied. The existing apparatus is modified for monitoring possibilities of polymeric materials during the action of various degradation and operational factors. Effect of climatic factors are experimentally investigated, especially UV radiation and temperature on the course of the frequency dependence of complex permittivity components with respect to the different composition and length of the polymer chain.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdegradace polymerucs
dc.subjectdielektrická relaxační spektroskopiecs
dc.subjectfotodegradacecs
dc.subjectkomplexní permitivitacs
dc.subjectoligobutadiéncs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectultrafialové zářenícs
dc.subjectpolymer degradationen
dc.subjectdielectric relaxation spectroscopyen
dc.subjectfotodegradationen
dc.subjectcomplex permittivityen
dc.subjectoligobutadieneen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectultraviolet radiationen
dc.titleAnalýza degradačních mechanismů oligobutadiénůcs
dc.title.alternativeAnalysis of degradation mechanisms oligobutadienesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:12cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid36674en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:36:48en
sync.item.modts2019.05.18 12:36:04en
dc.contributor.refereeRozsívalová, Zdenkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record