Show simple item record

Diagnostics of the perspective insulating liquids

dc.contributor.advisorFrk, Martincs
dc.contributor.authorSpohner, Milancs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:39:33Z
dc.date.available2018-10-21T20:39:33Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSPOHNER, M. Diagnostika perspektivních elektroizolačních kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other36665cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16819
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá klasifikací a diagnostikou elektroizolačních kapalin. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy těchto kapalin. Proběhla analýza současného stavu v oblasti výzkumu a trendů v používání alternativních olejů. Bylo sestaveno automatizované pracoviště pomocí vývojového prostředí VEE Pro pro měření viskozity a ovládání termostatu medingen a modifikovatelného pro měření složek komplexní permitivity ve frekvenčním rozsahu. V experimentální části proběhlo měření vybraných materiálových veličin, zkoumán vliv ztížených podmínek a provedeno matematické vyhodnocení fyzikálních jevů.cs
dc.description.abstractThis work deals with the classification and diagnosis of electrical insulating liquids. Furthermore, the theoretical part describes the mathematical and physical principles of these liquids. The automated workplace was compiled with development environment VEE Pro for measurement of viskosity and control thermostat medingen and modifiable components for measuring complex permittivity in the frequency range. In the experimental part was carried out measurements of selected material parameters, investigated the effect of difficult conditions and made the mathematical evaluation of physical phenomena.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBiologicky odbouratelné kapalinycs
dc.subjectdynamická viskozitacs
dc.subjectfamecs
dc.subjecthustotacs
dc.subjectHöpplercs
dc.subjectkapalinacs
dc.subjectmeřocs
dc.subjectmidelcs
dc.subjectricincs
dc.subjectrenolincs
dc.subjectsilikonový olejcs
dc.subjecttransformátorový olejcs
dc.subjectvibrační metodacs
dc.subjectviskozitacs
dc.subjectvodivost.cs
dc.subjectBiodegradable fluidsen
dc.subjectdynamic viscosityen
dc.subjectFAMEen
dc.subjectdensityen
dc.subjectHöppleren
dc.subjectliquiden
dc.subjectmeřoen
dc.subjectmidelen
dc.subjectricinen
dc.subjectrenolinen
dc.subjectsilicone oilen
dc.subjecttransformer oilen
dc.subjectvibration methoden
dc.subjectviscosityen
dc.subjectconductivity.en
dc.titleDiagnostika perspektivních elektroizolačních kapalincs
dc.title.alternativeDiagnostics of the perspective insulating liquidsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:06cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid36665en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:44:40en
sync.item.modts2020.03.31 16:55:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRozsívalová, Zdenkacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby:cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record