Show simple item record

Keyword spotting

dc.contributor.advisorPfeifer, Václavcs
dc.contributor.authorZemánek, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:23:57Z
dc.date.available2018-10-21T20:23:57Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationZEMÁNEK, T. Detekce klíčových slov v mluvené řeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37761cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16840
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena pro návrh detektoru klíčových slov. Práce obsahuje popis metod, které se pro tyto účely používají a návrh vlastního detektoru. Navržený detektor je založen na metodě DTW (DYNAMIC TIME WARPING). Analýza problému proběhla na naprogramovaném modulu v jazyce ANSI C, který byl v rámci diplomové práce vytvořen. Výsledky detektoru byli vyhodnoceny pomocí metriky WER (WORD ERROR RATE) a AUC (AREA UNDER CURVE).cs
dc.description.abstractThis thesis is aimed on design keyword detector. The work contains a description of the methods that are used for these purposes and design of algorithm for keyword detection. The proposed detector is based on the method of DTW (Dynamic Time Warping). Analysis of the problem was performed on the module programmed in ANSI C, which was created within the thesis. The results of the detector were evaluated using the metrics WER (word error rate) and AUC (area under curve).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdetekce klíčových slovcs
dc.subjectDTW - dynamické borcení časucs
dc.subjectkeyword spottingen
dc.subjectkeyword detectionen
dc.subjectDTW - DYNAMIC TIME WARPINGen
dc.titleDetekce klíčových slov v mluvené řečics
dc.title.alternativeKeyword spottingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:31cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37761en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:21:56en
sync.item.modts2021.11.10 12:55:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOšmera, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) RNDr. Vladimír Opluštil (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil diplomovou práci. Po přečtení posudků vedoucího diplomové práce a oponenta diplomové práce odpověděl jediný dotaz oponenta. Tuto odpověď komise hodnotila jako zodpovězenou. Dále student odpovídal na otázky týkající se jeho diplomové práce položené jednotlivými členy komise. Komise nebyla příliš spokojena s množstvím odvedené práce studentem a negativně hodnotila i množství překlepů v předložené práci. Celé vystoupení hodnotila komise jako dobré.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record