Show simple item record

Minidarpa robot - senzoric subsystem

dc.contributor.advisorKopečný, Lukášcs
dc.contributor.authorSedlák, Lubošcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:10:02Z
dc.date.available2019-04-03T22:10:02Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSEDLÁK, L. Senzorický systém robotu Minidarpa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other31267cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1697
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá senzorickým systémem mobilního robotu. V práci je popsána struktura a základy satelitní navigace. Jsou zde popsány jednotlivé systémy a zobrazení, jak WGS 84, tak i další systémy pro určení přesnější polohy na Zemi. Jedná se o EGNOS, WAAS a jiné. Blíže je popsána také diferenciální GPS a rozdělení korekcí. Je navržen software GPS pro základní i vzdálenou stanici. Byly také vybrány a používány moduly pro příjem GPS a bezdrátové moduly pro jejich komunikaci. Dále je v práci popisován projekt Open Street Map. Tento projekt je zde podrobněji popsán, dekódován, upraven a převeden do RNDF souboru. Na závěr byla navržena funkce programu pro kameru, která pracuje na principu doby letu světla. Tato kamera je určena pro zjištění bezprostřední překážky před robotem a také pro 3D zobrazení prostoru před ním. Byl také navržen zdroj k této kameře.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis describes a sensorial subsystem of a mobile robot. The thesis mentions the structure and a basis of the satellite navigation. There are also described each systems and visualization techniques as e. g. WGS 84, including also other systems for specification of more accurate position on the Earth (EGNOS, WAAS and others). This thesis describes closely also a differential GPS and the corrections. For the purposes of the thesis there has been assembled GPS software for a fundamental and a remote station. There have been chosen and used modules for receiving a GPS signal and wireless modules for their communication. There are also used outcomes from the project of the Open Street Map in the thesis. Results of this project are described in details, decoded, adjusted and converted into RNDF file. At the end of this thesis there has been composed a function of the program for portable camera which works on principle time of flight. This portable camera is dedicated to look for immediate barrier and also for 3D space view in front of the robot. This thesis also including the process how the power source has been built up for this portable scanner.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMobilní robotcs
dc.subjectEGNOScs
dc.subjectWAAScs
dc.subjectdiferenciální GPScs
dc.subjectOpen Street Mapcs
dc.subjectRNDFcs
dc.subjectTOF kameracs
dc.subjectreferenční stanicecs
dc.subjectvzdálená stanicecs
dc.subjectMobile roboten
dc.subjectEGNOSen
dc.subjectWAASen
dc.subjectdifferential GPSen
dc.subjectOpen Street Mapen
dc.subjectRNDFen
dc.subjectTOF scanneren
dc.subjectBase stationen
dc.subjectRemote stationen
dc.titleSenzorický systém robotu Minidarpacs
dc.title.alternativeMinidarpa robot - senzoric subsystemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:41cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid31267en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:35:20en
sync.item.modts2019.05.18 14:07:28en
dc.contributor.refereeŽalud, Luděkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record