Show simple item record

SOFTWARE FOR LOAD TESTS OF EL.MOTORS-data acquisiton from temp.sensors systems (RS232,USB,PCI DAQ) and power analyzer (GPIB) in LabView.

dc.contributor.advisorNesvadba, Martincs
dc.contributor.authorČípek, Radekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:24:02Z
dc.date.available2018-10-21T20:24:02Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationČÍPEK, R. VYTVOŘENÍ PROGRAMU PRO ZÁTĚŽOVÉ ZKOUŠKY EL.MOTORŮ-sběr dat ze systémů teplotních senzorů (RS232,USB,PCI DAQ) a výkonového analyzátoru (GPIB) v LabView [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37824cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17191
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vytvořením programu pro sběr dat ze tří volitelných systémů teplotních senzorů (sběrnice RS232, USB a PCI DAQ), momentové hřídele a výkonového analyzátoru (GPIB) v programu LabVIEW. Implementace výsledků do software pomocí periodického automatického zápisu získaných dat (LabVIEW › Excel).cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the creation of a program for collecting data from three optional systems of temperature sensors (RS232, USB and PCI DAQ), torque shaft and a power analyzer (GPIB) in LabVIEW. The implementation of the results to Excel by the automatic periodical writing of the gained data (LabVIEW › Excel).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjectmotorcs
dc.subjecttestcs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectsběr datcs
dc.subjectLabVIEWen
dc.subjectmotoren
dc.subjecttesten
dc.subjectmeasureen
dc.subjectdata acquisitionen
dc.titleVYTVOŘENÍ PROGRAMU PRO ZÁTĚŽOVÉ ZKOUŠKY EL.MOTORŮ-sběr dat ze systémů teplotních senzorů (RS232,USB,PCI DAQ) a výkonového analyzátoru (GPIB) v LabViewcs
dc.title.alternativeSOFTWARE FOR LOAD TESTS OF EL.MOTORS-data acquisiton from temp.sensors systems (RS232,USB,PCI DAQ) and power analyzer (GPIB) in LabView.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:21cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37824en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:21:57en
sync.item.modts2021.11.10 13:28:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHejč, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) RNDr. Vladimír Opluštil (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil diplomovou práci. Po přečtení posudků vedoucího diplomové práce a oponenta diplomové práce odpověděl na otázky položené oponentem. Tyto odpovědi komise hodnotila jako zodpovězené. Dále student odpovídal na otázky týkající se jeho diplomové práce položené jednotlivými členy komise. Komise ocenila praktickou stránku práce. Některé odpovědi týkající se experimentálního ověření vytvořeného software student odpověděl neppřesně. Odborná komise hodnotila jeho vystoupení jako velmi dobré.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record