Collections in this community

Recent Submissions

 • Edges of Cedar Grove 

  Luksch, Vojtěch
  V mojí diplomové se zaměřuji na malbu krajin z virtuálního prostředí počítačových her z období přelomu tisíciletí, které svojí nedokonalou grafikou připomínají modernistické přístupy v malířství konce 19. století a počátku ...
 • Při vpouštění světla do pokoje. 

  Maruškevičová, Nela
  V diplomové práci zpracovávám sérii prošívaných abstraktních maleb na textil, které propojuji s několika skleněnými objekty. Mým inspiračním zdrojem je zaznamenání vlastního eskapismu ve formě denního snění situovaného v ...
 • Světlo na hrudi 

  Gračka, Martin
  Mé výjevy z videohry Silent Hill (1999) mají být až na sílu plné temnoty, pocitu beznaděje, zoufalství a melancholie. Náměty se snažím vybírat na první pohled civilní, nudné, kdy se na obraze skoro nic neděje. Jemně a s ...
 • „ Následování vzájemnosti" 

  Dvořák, Vojtěch
  Vidění světa jako estetického problému. Případně vidění světa z pohledu fenomenologie a nominalismu.
 • záviZLOSŤ záviSLASŤ 

  Nguyen, Mário
  Anotácia - Abstrakt Už dlhodobo sa ako observér podieľam na výskume, ktorý sa zaoberá ľudským sebapoznaním prostredníctvom výtvarnej tvorby. Funguje pod názvom „From inside out“ a cieľom projektu je nájsť pattern na umeleckú ...
 • Demo(s) 

  Ščudla, Marek
  Dlouhodobě se věnuji autorské hudební tvorbě, kterou se zabývám i v rámci diplomové práce s názvem Demo(s). Součástí jejího obsahu ale narozdíl od mých dřívějších výstupů, které jsem i v rámci školy prezentoval nebude ...
 • Pokoje 

  Zdvořáček, Tomáš
  V rámci své diplomové práce se zabývám tématem paměti a jejího „oživení“. Zaměřuji se na vzpomínky týkající se konkrétních míst, kde jsem žil, která jsem navštívil a která zanechala v mé mysli silný dojem. Tato místa se ...
 • Barbara: Fragile monsters, privileged victims 

  Ilič, Barbora
  Tématem diplomové práce je vztah vypravěčských subjektů a objektivizovaných druhých, a to v prostředí romantizujících narativů kinematografie. Výstupem práce je krátký autofikční film Barbara: The Weltschmerz Musical, v ...
 • «Tu ne perds pas le nords», Nevěš hlavu na ramena 

  Ručka, Svatopluk
  Název diplomové práce plní funkci optimistické reflexe autorovy životní zkušenosti s prací grafického designéra v módním průmyslu. Touto optikou se zabývá absencí mezioborové spolupráce a zkoumá postavení současného dělení ...
 • I Am The One Who's Gonna Steal Your Job 

  Ilič, Risto
  Diplomová práce I Am The One Who’s Gonna Steal Your Job se zabývá přechodným obdobím života mladého umělce, který sní o kariérní realizaci ve svém oboru. Přemýšlí jak toho dosáhnout, když si uvědomí že často i méně etablovaný ...
 • Jizva 

  Sláma, Matěj
  Diplomová práce Jizva je koncipována jako krátký film představující fiktivní historii nalezeného „monumentu“. V animovaném filmu prozkoumávám souvislosti a význam „monumentu“ ve virtuálním prostředí, které jsem vytvořil ...
 • Vizuální identita virtuálního města 

  Sodomková, Natálie
  Diplomová práce navazuje na esej zpracovanou v kontextu bakalářské práce Les (2020) týkající se grafického uživatelského rozhraní a infografiky. Zároveň práce vychází z prototypu digitální hry Studna. V detailu se věnuje ...
 • love rhymes with fuck you 

  Bražina, Jan
  Ve své práci zhmotňuji osobní prožitky, vzpomínky a představy o budoucím životě. V souvislosti s nimi dále tematizuji i heteronormativitu vztahů diktovanou společností mladým lidem. Ve své tvorbě se uvedenými tématy zabývám ...
 • 4 Elements 

  Špundová, Veronika
  Diplomová práce 4 Elements prostřednictvím dvou textilních objektů, které jsou pro potřeby její obhajoby performativně přineseny a instalovány do prostoru parku Lužánky v Brně, rozkrývá a dále rozvíjí designovanou realitu ...
 • X-Y-Z FILM 

  Smrekovský, Adam
  Ústředním tématem mé diplomové práce je fungovaní zástupců generace Z v prostředí periferie globální metropole 21. století. Tématem jsem se zabýval už v bakalářské práci, kde jsme spolu s fiktivní postavou Brecka Colemana ...
 • ICH Forma 

  Wollasch, Sara
  V závěrečné práci se bude diplomantka zabývat přesahem svých dosavadních prací a tematicky na ně navazovat. Mělo by dojít ke spojení instalace s předchozí zkušeností z performance. Instalace by měla působit žensky a vyprávět ...
 • Concomitant Outgrowth Event 

  Prokop, Lukáš
  Diplomová práce v podobě krátkého animovaného filmu (doplněného o ještě kratší teoretický text) je v jejím celku mnohovrstevnatou sítí témat a přístupů patrně zastřešených pod hlavičkou narativu, který publikum naviguje ...
 • SocialMaps Manifesto 

  Škobrtal, Petr
  V posledních dvou dekádách byla s dokonalou přesností vytvořena digitální kopie světa, která je bezprecedentním počinem třetí moderny a fascinující je i rychlost jejího vzniku. Denně se jí procházíme a jsme její součástí, ...
 • writer.axdx 

  Srbová, Kateřina
  Napsat větu, přečíst si ji znovu, vybrat část, která má být kurzívou, označit ji myší nebo pohybem prstů po touch padu či klávesnici (ups, o jeden znak vedle), zopakovat označení (tentokrát správně, uf), najít správné ...
 • Beze stopy 

  Pfann, Martin
  Beze stopy prozkoumává možnosti práce s tzv. pamětí krajiny, kterou chápu jako určitou otevřenou, probíhající a měnící se kompozici narativů, motivů, lidí i předmětů různého původu a různé povahy. Tyto komponenty a zároveň ...

View more