Show simple item record

Application of Sinumerik 810D system for programming lathe SPN12 CNC

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorGrézl, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:47:29Z
dc.date.available2012-11-05cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationGRÉZL, M. Aplikace systému Sinumerik 810D při programování soustruhu SPN12 CNC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other26557cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17214
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá rozborem možností ISO soustružení na poloautomatickém soustruhu SPN12 CNC, návrhem technologie výroby a nástrojového vybavení pro obrábění navržené součásti. Vypracování technické dokumentace pro navrženou součást s tolerovanými rozměry a kvantifikace rozdílů v dosahovaných strojních časech při aplikaci nástrojového vybavení dvou výrobců.cs
dc.description.abstractThis is a bachelor’s thesis concerning the analysis ISO turning work on the semiautomatic lathe SPN12 CNC, the project of technology of production and instrumental equipment for the cutting of the designed component. The elaboration of technical documentation for the designed component with the tolerated proportions and with the qualification of differences in the reached machine times by an application of the instrumental equipment of two producers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectCNC strojcs
dc.subjectřídicí systém Sinumerik 810Dcs
dc.subjectprogramovánícs
dc.subjectCNC machineen
dc.subjectnumerice controlling systém Sinumerik 810Den
dc.subjectprogrammingen
dc.titleAplikace systému Sinumerik 810D při programování soustruhu SPN12 CNCcs
dc.title.alternativeApplication of Sinumerik 810D system for programming lathe SPN12 CNCen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-11-05cs
dcterms.modified2010-01-27-10:45:02cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid26557en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:07:21en
sync.item.modts2021.11.22 22:17:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (místopředseda) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Ildikó Csölle Putzová, MBA, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. Otázky: 1. V jaké situaci použít čelní unašeč? Z hlediska šíthlosti součástí (L/D). 2. Který z prezentovaných způsobů upínání řezých destiček by byl pro použití nejvhodnější? 3. Kótování rotačních součástí (viz prezentovaný výkres). 4. Kruhovitost polotovaru... 5. Přínos kapitoly 2 (viz BP).cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record