Show simple item record

Meteorological factors influencing spread of contaminated air parcels

dc.contributor.advisorHudec, Františekcs
dc.contributor.authorHrušková, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:11Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:11Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHRUŠKOVÁ, V. Meteorologické faktory ovlivňující šíření kontaminovaného ovzduší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other36759cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17232
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá různými meteorologickými faktory ovlivňující šíření kontaminovaného ovzduší. Ukazuje na hlavní zdroje kontaminace ovzduší v České republice. V práci jsou vysvětleny vlivy meteorologických podmínek na stabilitu a šíření kontaminované látky v ovzduší. Bakalářská práce se také zabývá vlivem kontaminovaného ovzduší na životní prostředí a systémem ochrany před šířením nebezpečných látek v ovzduší.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the meteorological factors influencing spread of contaminated atmosphere. This thesis shows the main sources of the contamination of atmosphere in the Czech Republic. There are explained the factors of meteorological condition of stability and of spread contaminated materials in the atmosphere. It is engaged in factors of contaminated atmosphere to the environment and system of protection against spread of hazardous substances in the atmosphere.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmeteorologické faktorycs
dc.subjectúniky nebezpečných látekcs
dc.subjectšíření kontaminovaného ovzdušícs
dc.subjectmeteorological factorsen
dc.subjectspills of hazardous substancesen
dc.subjectspread of contaminated atmosphereen
dc.titleMeteorologické faktory ovlivňující šíření kontaminovaného ovzdušícs
dc.title.alternativeMeteorological factors influencing spread of contaminated air parcelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-23cs
dcterms.modified2011-07-07-10:45:04cs
thesis.disciplineKrizové řízení a ochrana obyvatelstvacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid36759en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:57:45en
sync.item.modts2021.11.12 20:09:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMika, Otakar Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaromír Novák, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Zahradníček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programOchrana obyvatelstvacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record