Show simple item record

Importance of biosensors and biomarkers for environment contamination assessment

dc.contributor.advisorZlámalová Gargošová, Helenask
dc.contributor.authorMišo, Milansk
dc.date.accessioned2018-10-21T17:35:05Z
dc.date.available2018-10-21T17:35:05Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMIŠO, M. Význam biosenzorů a biomarkerů pro posuzování kontaminace životního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other36751cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17240
dc.description.abstractTáto bakalárska práca je čisto teoretického charakteru. Je zameraná na vysvetlenie princípu a podstaty fungovania biosenzorov a biomarkerov, ich vlastnosti, rozdelenie a využitie pri posudzovaní kontaminácii životného prostredia. Ďalej popisuje ich praktické použitie. V prvej častí bakalárskej práce sú popísané biosenzory. Biosenzory sú kombináciou biorekogničnej molekuly a vhodného prevodníku, tato kombinácia umožňuje previesť (bio)chemickou informáciu na elektrický signál, ktorý je možné ľahko zmerať a preto sú stále viacej využívané k stanoveniu rôznych látok. V druhej časti sú popísané včasné varovné signály takzvané biomarkery. Biomarkery poskytujú informácie o zmenách v ekosystéme skôr ako je ešte nenávratné poškodený a môžeme včas zasiahnuť.sk
dc.description.abstractThis bachelor thesis is purely theoretical. It aims to explain the principle and nature of operation of biosensors and biomarkers, their properties, distribution and use in the assessment of environmental contamination. It describes their practical use. In the first part of the thesis are described biosensors. Biosensors combine biorecognition molecules and a suitable converter, this combination allows you to convert (bio)chemical information into electrical signals that can be easily measured and therefore are becoming more used for determination of different substances. The second section describes the early warning signs called biomarkers. Biomarkers provide information on changes in the ecosystem before it is irreversible damaged, and we can intervene early.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbiosenzorysk
dc.subjectbiomarkerysk
dc.subjectkontaminace životního prostředísk
dc.subjectbiosenzorsen
dc.subjectbiomarkersen
dc.subjectcontamination of environmenten
dc.titleVýznam biosenzorů a biomarkerů pro posuzování kontaminace životního prostředísk
dc.title.alternativeImportance of biosensors and biomarkers for environment contamination assessmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-19-12:22:16cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid36751en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 12:57:57en
sync.item.modts2021.11.08 12:49:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeČáslavský, Josefsk
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Student se vyjádřil k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record