Show simple item record

Substituted polyaromatic compounds in environmental components

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorKubalík, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:11Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:11Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKUBALÍK, D. Substituované polyaromatické sloučeniny ve složkách životního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other36729cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17307
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na substituované polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) ve složkách životního prostředí. V práci je posuzován vznik těchto sloučenin a jejich průnik do ekosystému. Vzhledem k jejich prokázaným negativním vlastnostem je třeba se věnovat také jejich toxikologii. V další části práce jsou diskutovány vhodné metody, včetně vzorkování, úpravy vzorku a finálního stanovení. Závěr předložené práce tvoří návrh Standardního operačního postupu pro jejich stanovení.cs
dc.description.abstractThis work is focused on substituted polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in environmental compartments. The thesis examined the development of these compounds and their entry into the ecosystem. Due to their proven negative characteristics to be addressed also their toxicology. The next section discusses the appropriate methods, including sampling, sample preparation and final determination. The conclusion of this work forms draft standard operating procedure for their determination.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolycyklické aromatické uhlovodíkycs
dc.subjecttoxikologiecs
dc.subjectextrakcecs
dc.subjectchromatografiecs
dc.subjectPolycyclic aromatic hydrocarbonsen
dc.subjecttoxicologyen
dc.subjectextractionen
dc.subjectchromatographyen
dc.titleSubstituované polyaromatické sloučeniny ve složkách životního prostředícs
dc.title.alternativeSubstituted polyaromatic compounds in environmental componentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2011-07-07-10:45:07cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid36729en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:57:50en
sync.item.modts2021.11.12 21:31:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMravcová, Ludmilacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se student vyjádřil k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record