Now showing items 1-1 of 1

  • Holographic Hieroglyph 

    Sobotková, Adéla
    Témata fragmentárnosti, znakovosti a paměti jsou základní prvky tvorby a uvažování Adély Sobotkové (1987). V její instalaci vytvořené z navezené hlíny a předmětů udusaných společně se zeminou lze chodit, dotýkat se, číst, ...