Now showing items 21-40 of 120

 • Městská knihovna Frýdek-Místek 

  Křížová, Lucie
  Knihovna má spoustu funkcí. Vedle té nejdůležitější, což je půjčování knih a práce s nimi, je to i místo k setkávání lidí, odpočinku, práci, učení i k zábavě. Tento multifunkční prostor ve Frýdku – Místku zatím chybí. ...
 • Městská knihovna Frýdek-Místek 

  Mžiková, Michaela
  Frýdek – Místek jako město s budoucností, s potenciálem stát se cílem jak pro návštěvníky, tak být hlavně příjemným útočištěm pro samotné obyvatele. Návrh budovy knihovny jako moderního městského domu, mediatéky se ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Slámová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá transformací postindustriálního areálu Modeta Jihlava, který by měl po skončení nájemní smlouvy společnosti sloužit jako centrum pro veřejnost. Cílem práce je navrhnout fungující areál s takovými ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Pešková, Jitka
  Předmětem této bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie na téma transformace postindustriálního areálu Modeta v Jihlavě. Dispoziční řešení zohledňuje těsnou blízkost továrny s jihlavskou zoo a potřeb města, ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Leznarová, Kateřina
  Tato práce se zabývá transformací stávajícího areálu bývalé textilní továrny Modeta v Jihlavě.Řeší také její širší vztahy, dostupnost a začlenění do urbanistické struktury města. Cílem práce je vytvořit multifunkční objekt, ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Trlicová, Martina
  Urbanistická a architektonická studie řešená v rámci bakalářské práce je zaměřena na transformaci bývalé textilní továrny Modeta na multifunkční areál v těsné blízkosti jihlavské zoologické zahrady a v návaznosti na centrum ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Záděrová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie na téma transformace bývalé textilní továrny na polyfunkční areál v těsné blízkosti jihlavské zoo a v návaznosti na centrum města. Úkolem studie je najít ...
 • Architektura a umění 

  Zádrapová, Lucie
  V bakalářské práci jsem se zabývala návrhem nové městské galerie v Litomyšli. Součástí práce byla i počáteční analýza města a vybrání vhodné parcely. V případě mého návrhu se parcela nachází na křižovatkách ulic Havlíčkova, ...
 • Architektura a umění 

  Zhoř, Přemysl
  Cílem závěrečné práce je studie novostavby Městské galerie v Litomyšli. V současnosti Městská galerie sídlí a funguje v poněkud stísněných a nevyhovujících prostorech historického objektu na Smetanově náměstí. Objekt ...
 • Architektura a umění 

  Šutvajová, Zuzana
  Práca sa zaoberá návrhom novej budovy mestskej Galérie v Litomyšli. Návrh sa odvíja od urbanistických súvislostí a rozsiahlych analýz, z ktorých som si vybrala vhodné miesto pre galériu- pozemok pri Ľudovom dome. Je to ...
 • Architektura a umění 

  Horáková, Alžbeta
  Práca sa zaoberá návrhom novostavby Mestskej galérie Litomyšl. Súčasťou zadania bol výber parcely. Návrh bol najprv formovaný daným miestom a snahou tento priestor jasne definovať a oživiť. V ďalšej fáze návrh pristupuje ...
 • Bydlení+ 

  Truncová, Eva
  Zvolená parcela se nachází v Brně Husovicích v bezprostřední blízkosti plánovaného průtahu Velkého Městského Okruhu, jehož výstavba a otevření bude znamenat rekalibraci ekonomických, společenských a urbanistických vztahů ...
 • Město ve městě 

  Menšíková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem souboru bytových staveb, založeném na principu cohousingu. Navrhované stavby tvoří tři bytové domy určené pro komunitní bydlení tří sociálních skupin – seniorů, studentů a mladých rodin. ...
 • Město ve městě 

  Frimmel, Martin
  město ve měste
 • Městská knihovna Frýdek-Místek 

  Rušarová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem budovy městské knihovny ve Frýdku-Místku. Řešená parcela se nachází v historickém centru Místku vymezeném ulicemi Hlavní třída, 8. pěšího pluku a Pivovarská. V současné době slouží ...
 • Město ve městě 

  Mokrášová, Nina
  Riešená lokalita sa nachádza severovýchodne od historického centra mesta Brna v mestskej časti Brno-sever.Hlavnou dominantou lokality je rozvoľnená zástavba areálu detskej nemocnice. Jedinečnosť tohto miesta spočíva taktiež ...
 • Architektura a umění 

  Ivkovičová, Natálie
  Návrh galerie pro město Litomyšl byl doprovázen vlastním výběrem parcely na základě analýz a průzkumu města. Galerie leží v srdci města na ose významného pohledu z náměstí a reaguje na ně nejen hmotou, ale I cestou v podobě ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Fojtová, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je architektonická a urbanistická studie transformace stávajícího areálu bývalé textilní továrny Modeta v Jihlavě. Výsledkem je návrh multifunkčního společenského objektu a jeho začlenění ...
 • Městská knihovna Frýdek-Místek 

  Valová, Veronika
  Knihovna ve Frýdku Místku dotvářející městské prostředí
 • Bydlení+ 

  Tomaschek, Adam
  Bakalársky projekt sa zaoberá dopadom výraznej dopravnej stavby Veľkého mestského okruhu na bezprostredné okolie Tomkovho námestia v Brne. Skúma možný rozvoj tejto lokality na pozadí historických súvislostí s rastom dopravnej ...