Now showing items 1-20 of 115

 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Uhríková, Tatiana
  Radnica má pozývať, má zveľaďovať, jej činnosť má byť pre občanov transparentná. Jej fungovanie má byť spispôsobivé času, jej priestory majú byť jednoduché na orientáciu a malo by to byť miesto živé 24 hodín denne. Radnica ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Šmídová, Anežka
  Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout “mikro-urbanismus”, jehož cílem bylo najít vhodnou strategii zástavby otevřeného městského bloku. Bakalářská práce řeší návrh polyfunkční budovy v městské části Brno-střed. Hlavním ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Sochorková, Tereza
  Cílem návrhu bylo vyřešit zástavbu neobývaného a nekultivovaného území na nároží ulic Nové sady a Úzká v blízké vzdálenosti od historického jádra města. Kvůli vytvoření veřejného prostoru a zároveň dostatečnému proslunění ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Tomašáková, Alexandra
  Cieľom práce bolo skultúrniť časť územia, ktorá slúži prevažne na skladovanie a adekvátne neodpovedá svojmu okoliu, ktoré ponúka mnoho príležitostí. V blízkosti sa okrem iného nachádza katedrála sv. Petra a Pavla, na ktorú ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Lehnert, Dominik
  Hlavním cílem je revitalizovat území mezi ulicemi Nové sady, Úzká a stavbou Malé Ameriky. Jelikož je lokalita v těsné blízkosti historického centra Brna, je kladen velký důraz na potenciál lokality a na maximální využití ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Kolomazníková, Pavla
  Cílem práce je přesun Fakulty architektury VUT, která svými prostorovými možnostmi nevyhovuje požadavkům pro budoucí studium. Návrh nové Fakulty architektury usiluje o vytvoření nového prostoru pro studenty architektury, ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Cingeľ, Adam
  Fakulta architektúry ako celok nie je len obyčajným priestorom pre výuku študentov, je sama sebou vzorom a ukazuje svoje možnosti. Mala by využívať svoj potenciál a umožniť užívateľom na vlastnej koži pocítiť rôzne typy ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Pekař, Jan
  Bakalářský projekt se zabývá mikro-urbanismem a návrhem nové budovy radnice v Brně. Tato budova má být umístěna v nyní špatně využívaných prostorách vedle tramvajové zastávky Soukenické. Jako cílem bakalářské práce bylo ...
 • Bydlení+ 

  Buzová, Magdaléna
  TOMKOVO NÁMĚSTÍ + OKRUH Obchvat. Doprava. Auta. Chaos. Bariéra. Ovlivní mimoúrovňová komunikace negativně fungování Tomkova náměstí? Bude velkou bariérou dělící území na několik celků? Koncept urbanismu doplňuje Velký ...
 • Bydlení+ 

  Brunová, Susanna
  Projekt se zabývá dopadem dostavby velkého městského okruhu na Tomkovo náměstí. Nerozporuje stavbu mostu jako takovou, ale hledá způsob, jak s ní koexistovat, aniž by se jí celá oblast podřídila. Navrhován je pěší okruh ...
 • Město ve městě 

  Rozsypal, Petr
  V současné době není mnoho volných stavebních pozemků v těsné blízkosti středu města, a proto je nutné, aby město vyhledávalo taková místa a prověřovalo jejich možné využití. Bakalářská práce se zabývá takovou „nevyužitou“ ...
 • Bydlení+ 

  Walterová, Klára
  Okolí ulice Provazníkova a Tomkova náměstí v průběhu času ztratilo svůj městský charakter a stávající dopravní řešení i příprava na jeho úpravu z místa udělalo dezurbanizovaný prostor. Projekt se zabývá otázkou zda-li lze ...
 • Město ve městě 

  Vymětal, Bedřich
  Prace se zabyva narozni parcelou na krizovatce ulice Milady Horakove a ulice Francouzska. Cilem je navrhnout “mikrourbanismus” a reseni otevreneho bloku.
 • Město ve městě 

  Laslová, Martina
  Zadáním našeho projektu, který je nazván Město ve městě, je dotvoření bloku na spojnici ulic Milady Horákové a Francouzské. Práce se zabývá výstavbou nájemního bydlení v této lokalitě.
 • Bydlení+ 

  Mikulová, Marie
  Projekt se zabývá problematikou území v blízkém okolí nového Velkého městského okruhu na Tomkově náměstí v Brně. Zkoumá jeho dopad rychlostní komunikace a nájezdů na blízké okolí a navrhuje možnost, jak dopravní stavbu ...
 • Městská knihovna Frýdek-Místek 

  Bartlová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny v lokalitě s obrovským potenciálem. Parcela se nachází v centru Místku a v současné době funguje jako rozlehlé parkoviště. Návrh knihovny a jejího okolí by měl být přínosný ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Machač, Ondřej
  Zadáním bakalářské práce je navrhnout vhodnou strategii zástavby otevřeného městského bloku a novou budovu radnice pro městskou část Brno-střed. V mojí práci představuji úvahu nejen nad zadaným místem a budoucím rozvojem ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Nesvadba, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem městského, otevřeného bloku a návrh radnice pro Brno – Střed. Řešené území se nachází na nároží ulice Hybešova a Nové Sady. V současné době je v území několik drobných staveb a zpevněné ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Podešvová, Klára
  Předmětem této práce je návrh urbanistický koncept městského bloku na Nových sadech. Dále návrh objemové studie radnice pro Brno na nově nadefinovaném nároží. V první části práce je provedena analýza celkového území, která ...
 • Zahradní město 

  Filipová, Kateřina
  ANOTACE ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE v akademickém roce 2019 – 2020 V Brně 16. 11. 2019 ___________________________________________________________________________________________ Ústav: Ústav experimentální tvorby, FA VUT ...