Now showing items 1-1 of 1

  • Studium reakcí ozónu s povrchem kovových materiálů 

    Krzyžanková, Anežka
    Tato bakalářská práce je zaměřena na studium reakcí ozonu a kyslíku s povrchem kovových materiálů. Ozon podléhá samovolnému rozkladu, který je například ovlivněn zvýšenou teplotou nebo reakcemi s jinými látkami. Cílem je ...