Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava ethyl 2-acetoxypropanoátu 

    Kučerová, Eliška
    Bakalářská práce se zabývá přípravou ethyl 2-acetoxypropionátu, jako potencionálního nepolárního biorozpouštědla. Zvolená příprava by měla poskytovat výtěžek v co největší shodě s teoretickým. K tomuto účelu byl zpracován ...