Now showing items 1-20 of 153

 • Adheze (hydro)gelových materiálů k povrchu – fyzikálně-chemický popis a biologické konsekvence 

  Žibeková, Lucia
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium adhézie hydrogélových materiálov k povrchu. Pre tieto účely boli v práci zvolené tri biopolyméry, z toho jeden je fyzikálne sieťovaný (agaróza) a dva sú chemicky sieťované (na ...
 • Adsorpce mikrobiálních buněk na modelové biologické povrchy 

  Mikušová, Janka
  Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie modelového sorpčného povrchu vhodného pre štúdium adsorpcie bakteriálneho kmeňa Lactobacillus rhamnosus ako reprezentatívneho probiotického bakeriálneho kmeňa. Vytvorenie sorpčného ...
 • Analýza aktivních látek obsažených v extraktech levandule a tymiánu 

  Vašíčková, Milada
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na aktivní látky obsažené v extraktech levandule lékařské a tymiánu obecného, zejména jejich možné antimikrobiální a antioxidační účinky. Teoretická část popisuje vybrané rostliny, ...
 • Analýza biodegradabilních plastů v půdách 

  Paluchová, Natálie
  V současnosti stoupá zájem o využívání biodegradabilních polymerů a to bez ohledu na možné riziko vzniku reziduí. Využívané metody, které jsou schopny rezidua stanovit, zahrnují nutnost předúpravy vzorků a jsou finančně a ...
 • Analýza biotických matric metodou Spektroskopie laserem buzeného plazmatu 

  Střítežská, Sára
  Tato bakalářská práce se zabývá možností využití metody spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), v oblasti biologických aplikací. Metodou LIBS byla stanovena prostorová distribuce vybraného prvku, kadmia, ve zvoleném ...
 • Antimikrobiální látky rostlin a jejich využití v přípravcích proti akné 

  Alexová, Adéla
  Cílem bakalářské práce je stanovení vybraných aktivních látek z různého rostlinného materiálu a možnost jejich aplikace do kosmetického výrobku určeného proti akné. V teoretické části je vypracovaný přehled aktivních látek, ...
 • Antimikrobiální účinky extraktů z rostlin na kvasinkové původce kožních mykóz 

  Posztósová, Gyöngyi
  Povrchové kožné mykózy sú relatívne rozšírené a postihujú stále viac ľudí. V súčasnosti sa na terapiu mykóz používajú liečivá ako ketokonazol, flukonazol a iné. Na tieto liečivá sa patogény občas stanú rezistentné. Vhodným ...
 • Aromatický profil tavených sýrových analogů 

  Kučerka, Štefan
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo identifikovať a semikvantifikovať prchavé (aromatické) látky vo vzorkách tavených syrových analógov vyrobených s plnou, prípadne čiastočnou náhradou mliečneho tuku vybranými rastlinnými ...
 • Aronie jako surovina pro kosmetickou výrobu 

  Palkovská, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou extraktů z plodů a listů aronie a následným využitím získaného extraktu v kosmetické výrobě. V teoretické části jsou uvedeny informace o původu aronie, o botanické charakteristice ...
 • Bioaktivní látky fenyklu obecného 

  Nentvichová, Aneta
  Cílem této bakalářské práce je prostudování bioaktivních látek obsažených ve fenyklu obecném, stanovení obsahu polyfenolů, flavonoidů a zkoumání antioxidační a antimikrobiální aktivity ve vodných a ethanolových extraktech ...
 • Biomimetické polymer/grafenové vrstevnaté nanokompozity 

  Dostalík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaobírá přípravou biomimetických polymer/grafenových vrstevnatých nanokompozitů. Za účelem přípravy nanokompozitů bylo nejdříve potřebné připravit vhodný grafénový materiál. Pro jeho přípravu byla ...
 • Charakterizace meziproduktů a odpadních produktů vybraných kvasných výrob 

  Kilian, David
  Tato bakalářská práce byla zaměřena na charakterizaci meziproduktů a odpadních produktů vybraných kvasných výrob. Teoretická část práce se zaměřuje na použité suroviny a postup k přípravě kvasu, průběh destilace, získání ...
 • Charakterizace PHA produkujících buněk pomocí pokročilých mikroskopických a cytometrických technik 

  Dlouhá, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je zdokumentovat produkci polyhydroxyalkanoátů u vybraných bakteriálních kmenů, kterými byly Pseudomonas thermotolerans, Chelatococcus daeguensis, Tepidiphilus thermophilus a Chelatococcus ...
 • Charakterizace tenzidu CAE 

  Obršlíková, Monika
  CAE je kationtová povrchově aktivní látka, která je odvozená od DL-pyrrolidon karboxylátu, L-argininu a mastné kyseliny. Využívá se především v kosmetickém průmyslu. V současné době není známa přesná hodnota kritické ...
 • Charakterizace vybraných superpotravin jako složek smoothie nápojů 

  Prachárová, Adriana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vlastnosťami vybraného superpotravinového ovocia a semienok, venuje sa predstaveniu ich biologicky aktívnych látok a následnému porovnaniu ich nutričných vlastností. Teoretická časť práce ...
 • Chemická analýza organických reziduí v archeologických keramických nádobách 

  Bunžová, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou organických reziduí v archeologických keramických nádobách. Práce se vedle teoretické charakterizace reziduí zabývá možností jejich extrakce a následné analýzy, která je vyzkoušena ...
 • Chemická struktura tenkých vrstev na bázi křemíku 

  Olivová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací a přípravou tenkých polymerních vrstev na křemíkové substráty metodou plazmochemické depozice z plynné fáze. Hlavní součástí práce je literární rešerše z oblasti plazmové ...
 • Čistění olověných předmětů pomocí plazmatu 

  Bubnová, Kateřina
  Tato bakalářská práce řeší problematiku aplikace nízkotlakého vodíkového a argon-vodíkového plazmatu na vrstvy korozních produktů olova. Existuje mnoho historických objektů, které vyžadují pečlivé odstranění korozních ...
 • Detekce PET mikroplastů v půdách 

  Kameníková, Eliška
  Využití plastů je spojeno i s jejich postupnou degradací. Ta vede k tvorbě mikroplastů, tj. milimetrových částeček, které mohou způsobovat problémy v životním prostředí. V současné době probíhají rozsáhlé studie detekující ...
 • Detoxifikace kávové sedliny oxidačními procesy 

  Maňáková, Helena
  Tato bakalářská práce se zabývá detoxifikací kávové sedliny za využití oxidačních procesů. V teoretické části je popsána charakterizace kávových zrn a kávové sedliny. Poté je popsána valorizace kávové sedliny se zaměřením ...