Wyświetlanie pozycji 1-20 z 371

 • Nové trendy v optických vláknových komunikacích 

  Lubajo, Lubajo Moses Wolyan
  Přenos optickych vláken je jednou z hlavních metod přenosu informací pro přenos na velké vzdálenosti. Byly vyvinuty různé modulační formáty pro maximalizaci informací přenášenych prostřednictvím komunikačního kanálu. Takové ...
 • Analýza spektra klarinetů od různých výrobců 

  Suchánek, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje spektrální analýze šesti modelů B klarinetu značek Buffet Crampon, RZ Woodwind Manufacturing a Yamaha. Nástroje byly testovány dvěma profesionálními hráči s rozdílným zvukovým ideálem a výsledné ...
 • Filtrace distribuovaných útoků na odepření služeb pomocí síťových prvků Mikrotik 

  Rajj, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku útoků cílených na odepření služeb. Tyto typy útoku jsou stále aktuální, ale v současné době se využívají spíše ve své distribuované podobě. V teoretické části práce jsou popsány ...
 • Rozpoznávání osob s pomocí snímků obličeje 

  Lindovský, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozpoznání osoby mezi několika miliony osob v~řádech několika sekund. V rámci práce se porovnávají dva frameworky sloužící k rozpoznávání obličejů, OpenFace a Face Recognition. Jsou ...
 • Model energetického systému s vodíkovou akumulací 

  Vávra, Robert
  Cílem této bakalářské práce, je vytvoření modelu akumulace vodíku v open source programu Open Modelica. Práce obsahuje celkový návrh jednotlivých dílčích částí systému, zdroje výkonu, elektrolyzéru, nádrže, bloku metanizace ...
 • Vyhledávač optimální cesty městské hromadné dopravy s architekturou klient-server 

  Brát, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem programu s architekturou klient-server pro hledání cesty v sítích městské hromadné dopravy. V rámci teoretického úvodu je popsán problém obchodního cestujícího a jsou zmíněny metody jeho ...
 • Optický vláknový přenosový systém 

  Horský, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje zpracování programu pro simulaci disperze v optické přenosové trase. Práce seznamuje s parametry přenosu optickým vláknem, jako útlum, rozptyl, disperze a šířka pásma. Podrobněji je rozepsána ...
 • Modul diagnostiky radarové antény 

  Pacner, Petr
  Poruchy, jako je zkrat nebo rozpojení, na elektrických vedeních mohou často ohrozit funkčnost celé aplikace. Tato práce se proto zabývá návrhem konceptu modulu pro identifikaci těchto poruch na koaxiálním vedení mezi ...
 • Detekce zavření komorových vrat pro elektronový skenovací mikroskop 

  Obšitník, Michal
  Cieľom tejto práce je navrhnúť vhodný senzor na detekciu polohy komorových dvier u elektrónového skenovacieho mikroskopu pri zmene tlaku vo vákuovej komore a k vybranému senzoru zostaviť riadiaci program. Detekovaný pohyb ...
 • Využití sítě WLAN pro detekci lidské aktivity uvnitř budov 

  Sekanina, Tomáš
  Bakalářská práce představuje možnosti využití sítě WLAN a bezdrátový komunikační standard IEEE 802.11n na detekci objektů nebo lidské aktivity v místnosti pro různé měřicí scénáře. Práce obsahuje teoretický popis sítě WLAN ...
 • Potlačení postranních laloků anténní řady pomoci nerovnoměrného rozložení výkonu na elementech 

  Saloka, Samuel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom anténneho poľa štyroch antén. V prvej časti je zhrnutá teória návrhu flíčkovej antény a mikropáskového deliča s rovnomerným a nerovnomerným delením výkonu na elementoch. V druhej ...
 • Vlnovodová štěrbinová anténa pro pásmo 10.5 GHz integrovaná v textilním substrátu 

  Sekanina, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vlnovodové štěrbinové antény pro frekvenci 10,5 GHz integrované v textilním substrátu. První část obsahuje obecnou teorii přenosových vedení. Ve druhé části je popsán návrh klasické ...
 • Návrh a realizace audio výkonového zesilovače ve spínané třídě 

  Levocký, Kristián
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom audio zesilovač triedy D s výkonom 2x100W. Výkonový stupeň je riešený pomocou integrovaného obvodu TAS5630B od firmy Texas Instruments, korekčný predzosilovač je riadený štyroma ...
 • Audio zesilovač s přepínatelnými vstupy a mikroprocesorovým řízením 

  Strážnický, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače ve třídě AB z diskrétních součástek. Dále se zabývá doplněním o předzesilovač, sluchátkový zesilovač a napájecí zdroje. Celek je doplněn o digitální část, ...
 • Textilní anténní řada s kruhovou polarizací 

  Rujzl, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem anténní řady, která vykazuje pravotočivou kruhovou polarizaci v pásmu ISM 5,8 GHz. Planární anténní řada je integrována do 3D textilu SINTEX, který je v tomto případě použit jako ...
 • Automatická kontrola odporové a kapacitní dekády v kalibrátoru 9010 

  Mičulka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá kontrolou automatizované kalibrace odporové a kapacitní dekády kalibrátoru 9010. Teoretická část se zabývá průzkumem předpokládaných specifikací dekád, jejich komunikačních příkazů a metodami pro ...
 • Softwarový interface pro práci s databázovými soubory 

  Novák, Adam
  Bakalářská práce se zabývá způsebem jak přistupovat k databázovým souborům s příponou (*.shk), (*.sin) a (*.rau) postavené na základu Microsoft Acces 2.0. Dokumentací těchto souborů a vytvoření softwarového interfacu. ...
 • Webový řídicí systém pro textilní stroj 

  Balázsy, František
  Tato praca sa venuje navrhu a implementacii webovej riadiacej aplikacie pre textilny stroj. Ta pozostava z HMI aplikacie postavenej na frameworku VueJS a Electron, ktora komunikuje s B&R PLC pomocou OPC UA protokolu. Pre ...
 • Simulátor proudového výstupu 0-24mA s mikrokontrolérem 

  Mačišáková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu velmi přesného simulátoru proudového výstupu 0-24 mA s mikrokontrolerem s rozlišením 0,001 mA. V práci se postupně zabývám prů-zkumem trhu s obdobnými zařízeními, teorií a dále pak ...
 • Tepelný průtokoměr 

  Beneš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřením vlastností termo anemometrického snímače P1K0/50. První část tvoří teoretický popis termo anemometrických principů, jejich vyhodnocování, parazitní vlivy působící na snímače a přehled ...