Now showing items 21-40 of 370

 • Tvarovače a omezovače signálu pro laboratorní výuku 

  Barč, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou tvarovacích diódových obvodov a obojstranného diódového obmedzovača sínusového signálu pre laboratórne účely v nízkofrekvenčnom pásme. Jedná sa o 3-segmentový a 6ti- ...
 • Dopady mobilních technologií na Afriku 

  Kendík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mobilních technologií na Afriku. Cílem této práce je stanovit nejvlivnější technologie a jejich dopad na Afriku. První část této semestrální práce je zaměřena na samotné mobilní ...
 • Real time komprese a dekomprese informací v datových tocích 

  Makedonenko, Oleksandr
  Cílem tento práce je prostudovat metody bezztrátové komprese a zmenšit datový tok ve komunikačním kanále, prováděním bezztrátové algoritmu komprese, který může být použity na FPGA desce s teoretickým dosahem rychlosti 1Gbit/s.
 • Virtuální prostředí pro zajištění důkazního materiálu 

  Havlová, Miluše
  Tato práce pojednává o tématu elektronických důkazů. V rámci práce jsou popsány právní postupy zajišťování a analýzy elektronických důkazů. Dále je navrženo a popsáno virtuální prostředí a nástroje vhodné k bezpečnému ...
 • Prostředí pro analýzu škodlivého kódu Cuckoo Sandbox 

  Hons, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením kontrolovaného prostředí pro analýzu škodlivého kódu, ve kterém je provedena a popsána simulovaná analýza vybraného vzorku. Dále je obsahem práce analýza webového prostředí se zaměřením ...
 • Možnosti postkvantové kryptografie 

  Burda, Patrik
  S rychlostí jakou se vyvíjejí technologie je potenciální hrozbou vývoj kvantových počítačů, které mají ohrozit veškerou dnešní bezpečnou komunikaci a je potřeba hledat způsoby jak této hrozbě čelit. Tato práce se zabývá ...
 • Zpracování metodiky identifikace a přehledu revizí a kontrol technických zařízení pro výrobní společnost na základě požadavků ISO 45001 (BOZP, PO) 

  Valenta, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou kontrol a revizí technických zařízení z hlediska bezpečnosti provozu na základě požadavků BOZP a PO. V úvodu jsou tyto obory bezpečnosti práce a požární ochrany popsány, čehož bude využito ...
 • Vliv dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vláken 

  Panascí, Marco
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vláken. Cílem práce je navrhnout a realizovat soubor měření, které tyto vlivy analyzují. Teoretická část se zabývá ...
 • Dvojčinný propustný měnič s transformátorem 

  Boháček, Daniel
  Tato práce se zabývá problematikou dvojčinného propustného měniče s transformátorem. Cílem této práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti měniče, který bude sloužit jako výukový laboratorní přípravek.
 • Posouzeni bezpečnostních rizik zásobníku plynu a benzínu a postupu při jejich revizí 

  Miadzvedzeu, Mikita
  Bakalářská práce se zábývá problematikou provadění revize u zásobníků plynu a ropných produktů. Úkolem práce je vysvětlit existence bezpečnostních rizik u zásobníků plynu a ropy, a vyznačit způsoby jejich eliminace. Dalším ...
 • Projektová dokumentace elektro rodinného domu v rozsahu pro realizaci 

  Nedoma, Jakub
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou návrhu projektové dokumentace elektro pro rodinný dům. Teoretická část práce shrnuje požadavky vyplývající z příslušných právních norem a pojednává o hlediscích návrhu jak ...
 • Příprava laboratorní úlohy předmětu Ekologie výroby 

  Balcárková, Lucie
  Práce se zabývá problematikou návrhu laboratorní úlohy na vybrané téma a sdružuje teoretické poznatky potřebné k pochopení principu a funkce navrhovaného systému. Teoretický návrh je rozpracován z pohledu fyzikálních ...
 • Prediktivní údržba u automatizovaných montážních strojů 

  Janík, Vladimír
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy dat získaných z automatizovaných montážních strojů a jejich rychlým a přehledným zobrazením ve formátu vhodném pro jednotlivé koncové uživatele. Součástí této práce je také srovnání ...
 • Implementace PCS a PMA podvrstvy 50 Gb/s Ethernetu v FPGA 

  Suchanek, Michal
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se se standardem 25/50 Gigabit Ethernet Consortium, jenž definuje 50Gb/s Ethernet. Prostudovat specifikace pro PCS a PMA podvrstvy fyzické vrstvy Ethernetu v režimu 50GBASE-R. Podle ...
 • Historie elektrických ochran 

  Šafl, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá mapováním vzniku a historie elektrických ochran. Práce přibližuje, za jakých okolnosti a jak vznikaly nové typy ochran. Vysvětluje a seznamuje s problémy, které se vyskytly při vývoji a provozu ...
 • Multifunkční modulární 3D FDM tiskárna 

  Indra, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou 3D tiskáren, jejich rozdělení dle principu funkce a jejich konstrukcí. U FDM tiskáren jsou kromě tiskových materiálů uvedeny druhy pohybových systémů použitelných pro FDM 3D tisk a je ...
 • Analýza přechodového děje při pohybu opticky zachycené částice v pod-tlumeném režimu 

  Sűsserová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pohybu opticky zachycené nanočástice za nízkých tlaků a seznamuje s metodami běžně užívanými při těchto podmínkách. Praktická část této práce byla provedena v prostředí Matlab, kde ...
 • Řízení otáček pohonu se synchronním motorem 

  Šatava, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá především metodami řízení synchronních motorů pro použití v elektrických pohonech. V první části práce je vyložena základní teorie synchronního stroje, kde je mimo jiné pojednáno o Parkově ...
 • Elektronické cigarety a jak je vnímá okolí 

  Škaryd, Jan
  Tato práce je zaměřena jak na kuřáky elektronických, tak i konvenčních cigaret. Účelem této práce je představit a popsat elektronickou cigaretu, její části a porovnat její škodlivost oproti cigaretě konvenční, zejména v ...
 • Návrh simulátoru ranního slunce 

  Suský, Stanislav
  Tato práce se zabývá seznámením s problematikou vlivu elektromagnetického záření na cirkadiánní rytmy a jejich vlivu na organismus. V práci jsou popsány cirkadiánní rytmy a jejich vliv na organismus, umístění a popis funkcí ...