Now showing items 21-40 of 371

 • Řízení BLDC motoru se setrvačníkem 

  Macháček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá senzorovým řízením BLDC motoru metodou FOC (vektorového řízení). Jako měnič pro BLDC motor je v první části použit měnič od firmy ST Microelectronics, v druhé části je použit měnič vlastní ...
 • Měření slunečního záření - maticový snímač s fotodiodami 

  Kokeš, Miroslav
  Obsahem bakalářské práce je návrh levného maticového snímače s fotodiodami BPW34 pro měření přímého a difúzního slunečního záření. V teoretické části je obsažen rozbor slunečního záření, jevy ovlivňující sluneční záření a ...
 • Mobilní aplikace pro konfiguraci lokátoru v lokalizačním systému 

  Charvát, Jan
  Cílem této práce je návrh a realizace mobilní aplikace spolupracující s bezdrátovým lokátorem. Jejím účelem je zjištění informací o zařízení a jeho aktuálním nastavení, případná změna konfigurace, a to jak v zapnutém či ...
 • Porovnání technologií výroby vinutí vysokého napětí suchých transformátorů. 

  Mrajca, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá historií, významem, použitím, konstrukčním provedením a principem funkce transformátorů. Práce se dále zaměřuje na podrobný popis částí, ze kterých se skládá suchý výkonový transformátor, a ...
 • Problematika měření a vyhodnocování zemního odporu 

  Šindelář, Petr
  Tato práce se zabývá měřením zemního odporu, definicí, látkami způsobující vodivost země, základními normami pro provádění revizí uzemnění a vliv zemního odporu na jistící a ochranné přístroje. V úvodu této práce je proveden ...
 • Ochrana osobních údajů a soubory cookie 

  Svetlík, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou technológie cookies, špecifickej oblasti ochrany osobných údajov. Jej podstatu skúma predovšetkým z právneho hľadiska a prostredníctvom nedostatkov, ktoré príslušné normy vykazujú. ...
 • Multifunkční modulární 3D FDM tiskárna 

  Indra, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou 3D tiskáren, jejich rozdělení dle principu funkce a jejich konstrukcí. U FDM tiskáren jsou kromě tiskových materiálů uvedeny druhy pohybových systémů použitelných pro FDM 3D tisk a je ...
 • Řízení otáček pohonu se synchronním motorem 

  Šatava, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá především metodami řízení synchronních motorů pro použití v elektrických pohonech. V první části práce je vyložena základní teorie synchronního stroje, kde je mimo jiné pojednáno o Parkově ...
 • Vliv pracovních podmínek v ESEM na výsledky EDS 

  Pospíchal, David
  Bakalářská práce se zabývá energiově disperzní spektroskopií a detekcí charakteristického rentgenového záření v oblasti environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. Cílem semestrální práce je porovnat výsledky ...
 • Možnosti eliminace vzniku elektrostatického náboje u pohonu pásového dopravníku 

  Pavluš, Ondřej
  Účelem revize elektrického zařízení je posouzení z hlediska bezpečnosti. Cílem bakalářské práce je revize elektrického pohonu pásového dopravníku jednak se zaměřením na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem vlivem ...
 • Aplikace senzorů pracujících v oblasti milimetrových vln v zabezpečovací technice 

  Petržela, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím senzorů od společnosti Texas Instruments v zabezpečovací technice, především pro zabezpečení perimetru. Obsahuje přehled principů radarové technologie a popis principu radarů ...
 • Laboratorní spínaný zdroj 0-30 V 0-5 A 

  Galia, Jan
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí jednokanálového laboratorního spínaného zdroje. Zdroj bude postavený na topologii jednočinného propustného měniče s plynule nastavitelným výstupním napětím v rozsahu 0 - 30V při maximálním ...
 • Výzkum moderních artikulačních parametrů pro analýzu hypokinetické dysartrie 

  Vrba, Filip
  Tato práce se zabývá hypokineticou dysartrií, jakožto poruchou motorické realizace řeči, která se vyskytuje u přibližně 70% pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN). V práci je navržena a analyzována dvojice nově vytvořených ...
 • Tvorba zvuku pro 360 stupňová videa 

  Pilát, Peter
  Hlavnou témou bakalárskej práce je tvorba zvuku pre 360° videá. Práca rozoberá oblasť priestorového zvuku a zameriava sa hlavne na kompletný postup pri tvorbe od nahrávania cez mix, master až po zdieľanie. Ďalej je v práci ...
 • Spínaná nabíječka autobaterií 14,4V/6A 

  Gábel, Marián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu spínanej nabíjačky autobatérií použitím blokujúceho meniča. Blokujúci menič a jeho funkcia sú teoreticky popísané v prvej kapitole, ktorá taktiež vysvetľuje aj použitie ...
 • Dvojčinný propustný měnič s transformátorem 

  Boháček, Daniel
  Tato práce se zabývá problematikou dvojčinného propustného měniče s transformátorem. Cílem této práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti měniče, který bude sloužit jako výukový laboratorní přípravek.
 • Měnič pro BLDC motor 

  Bedlivý, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou řízení BLDC motoru v senzorovém i bezsezorovém režimu a návrhem, realizací a měření vlastností tranzistorového měniče pro motor o nominálním výkonu 2 kW na napětí 48 V.
 • Experimentální softwarový hudební nástroj na platformě Android s možností ovládání některých parametrů pohybem telefonu 

  Barák, Filip
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci na platformě Android, která se vyznačuje netradičním způsobem ovládání hlavního melodického signálu – pohybem telefonu. Aplikace zároveň s tím umožňuje upravovat parametry zvuku na ...
 • Asynchronní motor s výkonem 7,5 kW. 

  Hemzal, Martin
  Bakalářskápráce Návrh asynchronního motoru svýkonem7,5 kW se zabývá analytickým návrhem asynchronního motoru. Práce je členěna do šestičástí. První částí je úvod do problematiky úkolu. Ve druhé části je krátce rozebrána ...
 • Průmyslová síť IO-Link 

  Vávra, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá snímači v průmyslové síti IO-Link. Cílem práce je navržení, sestavení a otestování demonstračního panelu společně s vhodnou laboratorní úlohou na otestování vlastností jednotlivých snímačů.